Marszałek Senatu z przewodniczącym litewskiego Sejmu o współpracy bilateralnej.

Przy okazji VIII sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Polska-Litwa-Ukraina 28 marca 2017 r. marszałek Senatu Stanisław Karczewski spotkał się z przewodniczącym Sejmu Republiki Litewskiej Viktorasem Pranckietisem.

Politycy rozmawiali o współpracy bilateralnej.

„Polsce zależy na dobrych kontaktach z Litwą” – powiedział marszałek Senatu. Dodał, że ta współpraca ma dobre strony, ale są i takie, które wymagają poprawy. Wyraził nadzieję, że dialog między obu krajami będzie się rozwijał i będzie coraz mniej spornych kwestii.

Szef litewskiego parlamentu podkreślił, że po ostatnich wyborach skład Sejmu został zmieniony w 60 proc. Zadeklarował jednak ciągłość w polityce zagranicznej. Zaznaczył, że Litwa stara się układać dobre relacje z krajami sąsiednimi. Mówił o potrzebie wznowienia prac dwustronnego, polsko-litewskiego zgromadzenia parlamentarnego, a także o istniejącej w parlamencie Grupie 3 Maja, która zajmuje się kontaktami z Polską i z polską mniejszością. Poinformował, że są przygotowane różne projekty tej współpracy. Wskazał m.in. na kwestię retransmisji polskich programów telewizyjnych na Wileńszczyźnie. Jak dodał chodzi o to, by Polacy na Litwie oglądali polską telewizję.

Viktoras Pranckietis mówił też o konieczności prowadzenia rozmów o oświacie. „Przez reformę szkolną zamknięto szkoły na Litwie, bo zmalała też liczba uczniów w tych szkołach” - powiedział. Wskazał, że w Polsce zlikwidowano cztery szkoły litewskie, natomiast na Litwie nie zamknięto żadnej polskiej szkoły. Podkreślił, że Polacy na Litwie mogą się uczyć po polsku od przedszkola do Uniwersytetu.

Marszałek podkreślił, że bardzo ważna jest współpraca obu państw w ramach różnych forów międzynarodowych. „Liczę też na to, że nasze rozmowy przyczynią się do rozwiązania problemów dotyczących mniejszości narodowych. Podkreślił, że Senat sprawuje opiekę nad Polakami za granicą, więc ma dodatkowy mandat do występowania w ich sprawach.

Wspomniał o szkole im. Lelewela, która musiała przenieść się do innego, mniejszego budynku w Wilnie, a także, o tym, by egzamin maturalny z języka polskiego był choćby dodatkowo punktowany.

Przewodniczący Sejmu odpowiedział, że szkoła im . Lelewela otrzyma fundusze na salę gimnastyczną. Natomiast Grupa 3 Maja już złożyła propozycję, by były dodatkowe punkty przyznawane za znajomość języka polskiego przy przyjęciach na studia. Zaproponował powołanie grupy ekspertów, która będzie rozmawiała o problemach w edukacji.

Przewodniczący Sejmu Litwy zaprosił marszałka do złożenia wizyty na Litwie. Zaproszenie zostało przyjęte.

Źródło/Foto: Senat RP