Lotnisko w Nowym Mieście nad Pilicą.

W poniedziałkowy poranek 15 maja w Nowym Mieście nad Pilicą odbyło się spotkanie dotyczące przywracania potencjału nowomiejskiego lotniska wojskowego.

Gospodarzem spotkania był burmistrz Mariusz Dziuba. Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski wraz z delegacją, w której skład weszli: Bartłomiej Grabski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, płk dr inż. Piotr Krawczyk, rektor – komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, ppłk. Andrzej Koprowski, szef szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, gen. dyw. Jan Śliwka, zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i płk mgr inż. Dariusz Ryczkowski, dyrektor Departamentu Infrastruktury w Ministerstwie Obrony Narodowej, zrobili przegląd dotychczasowych prac remontowych wykonanych na nowomiejskim lotnisku. Obecnie wycinane są tzw. samosiejki, rozpoczyna się naprawa pasa startowego i miejsc postojowych. Kolejnym etapem będzie remont ogrodzenia z zastosowaniem nowoczesnej elektroniki.

Po wizycie w terenie odbyło się spotkanie delegacji z mieszkańcami. Marszałek Stanisław Karczewski przypomniał, że decyzją Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza teren jednostki został przejęty z Agencji Mienia Wojskowego, dzięki czemu lotnisko po 17 latach przerwy może zacząć działać ponownie. Jest to niezwykle istotna dla rozwoju regionu kwestia.

Podsekretarz stanu w MON Bartłomiej Grabski wyraził nadzieję, że lotnisko wraz z całą infrastrukturą będzie funkcjonowało z korzyścią dla Sił Zbrojnych. Duże nadzieje na rozwój związane są ze „Szkołą Orląt w Dęblinie, która będzie kształcić tutaj swoich adeptów. Istotną kwestią jest synergiczne działanie obiektu – będzie służył zarówno Wojskom Obrony Terytorialnej, Siłom Powietrznym jak i szkole.

Gen. dyw. Jan Śliwka, zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych podkreślił, że lotnisko będzie wykorzystywane zarówno przez lotnictwo transportowe jak i śmigłowcowe. Kadeci Wojska Obrony Terytorialnej będą się szkolić w zabezpieczaniu lądowisk lub przygotowywaniu terenów pod lądowanie na części betonowej i trawiastej.

Płk dr inż. Piotr Krawczyk, rektor – komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych powiedział, że rozwój lotniska wpisuje się w całościowy program rozwoju polskiej armii prowadzony przez Ministra Obrony Narodowej. Stale zwiększa się potencjał Sił Zbrojnych. Od 2017 roku nabór do "Szkoły Orląt" zwiększa się o 100%. Od 1 października br. WSOSP będzie głównym użytkownikiem części lotniskowej. Natomiast intensywne loty szkoleniowe rozpoczną się w kwietniu 2018 roku. Adepci będą szkoleni na samolotach i śmigłowcach, będą również uczyli się obsługi statków bezzałogowych. W odpowiedzi na pytanie z sali generał Krawczyk poinformował, że w dwóch najbliższych latach WSOSP będzie działać na terenie lotniska sezonowo. Następnie, po powstaniu infrastruktury, będzie stacjonować na stałe.

Płk. Andrzej Koprowski, szef szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej poinformował, że WOT w Nowym Mieście będzie działać dwutorowo. Po pierwsze będzie istniał ośrodek szkolenia, a po drugie będzie utworzony batalion obrony terytorialnej składający się w 10% z żołnierzy zawodowych oraz w 90% z lokalnej społeczności kobiet i mężczyzn. W odpowiedzi na pytanie z sali dotyczące potrzeby zabezpieczenia lokalowego dla żołnierzy odpowiedział, że niezbędny jest rozwój infrastruktury. Określił wstępnie potrzebę budowy około 200 mieszkań. Poinformował także, że zatrudniani będą również cywile. Przypomniał, że Wojska Obrony Terytorialnej mają być mocno związane z lokalną społecznością.

Obecnie prowadzona jest analiza szczegółowa, po której zostaną określone dokładnie pojemność i zadania jednostki. Przewidziany ośrodek szkoleniowy będzie tworzony wraz z niezbędnymi mediami i całościowym zabezpieczeniem socjalnym.

Na zakończenie spotkania Marszałek Stanisław Karczewski wyraził swoje ogromne zadowolenie z przywrócenia działalności lotniska w Nowym Mieście, ponieważ wraz z nim wracają nowe nadzieje i perspektywy na rozwój miasta. Podziękował ministrowi, generałom oraz burmistrzowi za udaną współpracę przy realizacji tego zadania.