Spotkanie Marszałek Stanisław Karczewski - Andrij Parubij.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski spotkał się 17 maja 2017 r. w Senacie z Andrijem Parubijem, przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy, który przybył do Warszawy na Szczyt Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej.

Obaj politycy zgodzili się, że dyplomacja parlamentarna kreuje możliwości pogłębiania stosunków dwustronnych. Byli też zgodni co do konieczności powołania międzyrządowej komisji, która zajęłaby się spornymi kwestiami dotyczącymi miejsc pamięci narodowej i pochówku w obu krajach.

Obecny na spotkaniu był ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca.

Marszałek Karczewski podkreślił, że organizowanie szczytu parlamentarnego, już po raz drugi, ma głęboki sens, albowiem wzmacnia rolę parlamentów i dyplomacji parlamentarnej. Ponadto jest to znakomita okazja do spotkań bilateralnych i wyjaśniania różnych spraw. „Jesteśmy zwolennikami rozwijania wszystkich formatów współpracy regionalnej” – zaznaczył Andrij Parubij, dodając, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej, tak jak kraje bałtyckie znakomicie rozumieją wyzwania, jakie stwarza granica z Rosją.

Przewodniczący Parubij oświadczył, że Ukraina bardzo dobrze przyjęła koncepcje podjęcia inicjatywy na wzór planu Marshalla dla tego kraju oraz opracowania wspólnego listu do parlamentów europejskich i Kongresu USA z apelem o wsparcie dla Ukrainy, które to koncepcje zostały przedstawione podczas Trójstronnego Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy w marcu br. Poprosił on marszałka Senatu o zainteresowanie się procedurą przygotowywania tego listu.

Marszałek Senatu mówił też o dobrych relacjach polsko-ukraińskich. Przypomniał, że Senat zajmuje się Polonią, dodając, iż bardzo cieszy go budowa Domu Polskiego we Lwowie. Poinformował, że w październiku br. planuje odwiedzić Kijów, gdzie bibliotece lekarskiej zostanie nadane imię Zbigniewa Religi, wspaniałego kardiochirurga, który po raz pierwszy w Polsce dokonał udanego przeszczepu serca, ministra zdrowia w rządzie Prawa i Sprawiedliwości.

Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy poruszył kwestię demontażu pomnika UPA w miejscowości Hruszowice, który wywołał negatywne reakcje w jego kraju. „Powinniśmy unikać wojny na pomniki i mogiły. Budujemy wielką przyszłość. Takie działania nie powinny niweczyć efektów naszej współpracy” - oświadczył. W odpowiedzi marszałek Senatu powiedział, że co do ukraińskich upamiętnień w Polsce głównym problemem pozostaje nielegalny charakter wielu z nich. „Przyszedł czas, aby sprawy historyczne nie były pozostawione wyłącznie historykom. Trzeba powołać komisję międzyrządową, która zajmie się inwentaryzacją pomników, miejsc pamięci narodowej oraz miejsc pochowku i w Polsce i na Ukrainie. Będę o tym rozmawiać z prezesem Instytutu Pamięci Narodowej” – zapowiedział marszałek Karczewski, którego przewodniczący Parubij prosił o zajęcie się tym problemem ze względu na jego autorytet. „Mam nadzieję, że następnym razem będziemy rozmawiać o współpracy gospodarczej, infrastrukturalnej – mamy wielkie pole do dialogu”- powiedział marszałek Senatu.

Andrij Parubij, 1971, ukończył Wydział Historii Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki (1994), oraz studia doktoranckie na Politechnice Lwowskiej, specjalizacja: politologia i socjologia (2001). Od 2016 - przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy, 2014 - sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, 2013/2014 - uczestnik ukraińskiej „Rewolucji Godności”, komendant „Samoobrony Majdanu”.

Źródło: Senat RP