Spotkanie z przewodniczącym Parlamentu Czarnogóry Ivanem Brajovićem.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski 18 maja 2017 r. przy okazji Szczytu Przewodniczących Parlamentów Państw Europu Środkowej i Wschodniej spotkał się z przewodniczącym Parlamentu Czarnogóry Ivanem Brajovićem.

Politycy rozmawiali o efektach Szczytu i współpracy dwustronnej.

Marszałek podziękował przewodniczącemu za obecność na Szczycie. Podkreślił, że Czarnogóra jest ważnym partnerem politycznym Polski w rejonie Bałkanów Zachodnich. Wyraził przekonanie, że dyplomacja parlamentarna i takie spotkania doprowadzą do pogłębionej współpracy obu państw. Dodał, że takie spotkania są bardzo potrzebne, bo pozwalają na szczerą rozmowę, na bardzo różne tematy. Zaprosił też przewodniczącego parlamentu Czarnogóry do udziału w przyszłorocznym Szczycie.

Przewodniczący Ivan Brajović podziękował za zaproszenie na Szczyt i pogratulował wspaniałej organizacji wydarzenia. Podkreślił, że Polska jest bardzo ważnym krajem w Europie, odgrywa istotną rolę w Unii Europejskiej i Czarnogórze zależy na dobrych relacjach z Polską. „Ważne, by pogłębiać nasze dobre stosunki parlamentarne, gospodarcze, polityczne” – powiedział przewodniczący. Podziękował za wsparcie przystąpienia Czarnogóry do NATO, które jest już na ostatnim etapie i za wspieranie jej unijnych aspiracji. Zdaniem przewodniczącego pomoc i porady unijnych krajów są bardzo potrzebne, gdy UE stoi przed dylematem czy kontynuować czy wstrzymać proces integracji europejskiej. Podkreślił, że pomoc jest potrzebna Czarnogórze w przekonaniu członków UE, że należy ten projekt wzmacniać i rozszerzać, a także docenić wysiłek Czarnogóry, która jest liderem w regionie i podjęła duży wysiłek, by dostosować się do unijnych wymagań. Zaznaczył, że dzięki takim spotkaniom przewodniczących parlamentów łatwiej o wzajemne zrozumienie. Przewodniczący zaprosił marszałka Senatu do złożenia wizyty w Czarnogórze.

Politycy zgodzili się, że dyplomacja parlamentarna ma dużą rolę do odegrania w polityce międzynarodowej, bo ociepla i ułatwia kontakty między państwami na wszystkich płaszczyznach.

Źródło: Senat RP