VII Kongres Polska Wielki Projekt.

W dniach 18-21 maja 2017 roku obywa się VII Kongres Polska Wielki Projekt. Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski wziął udział w panelu dyskusyjnym „Wolni Polacy Wolnym Polakom”.

Rozpoczynając swoje wystąpienie Marszałek poinformował jaka jest rola Senatu w opiece nad Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą. Przede wszystkim jest to aktywizacja środowisk polonijnych oraz wsparcie finansowe. W ocenie Marszałka na przestrzeni ostatnich lat zmienił się obraz Polonii. Coraz częściej organizacje, środowiska, instytucje proszą władze w kraju o wsparcie. Podkreślił, że obowiązkiem państwa jest wspomagać Polonię.

Szacuje się, że około 21 mln Polaków mieszka poza granicą kraju, taka ilość jest marką sama w sobie.

Według Stanisława Karczewskiego wsparcia należy udzielać w sposób zdywersyfikowany. Potrzeba jest efektywnej współpracy wszystkich ministerstw i oczywiście Senatu by działać kompleksowo. Polska wspólnota musi być budowana z udziałem Polonii. Potencjał Polonii np.: naukowy czy biznesowy jest znaczący i konieczny do wykorzystania. Ogromną rolę odgrywa również prezydent Andrzej Duda, który podczas swoich wizyt zagranicznych zawsze spotyka się z Polonią.

Marszałek poinformował, że wcześniej tego dnia zakończył się Szczyt Przywódców Parlamentów Europy Środkowej i Wschodniej. Głównym podjętym tematem było bezpieczeństwo. Polska jest bezpiecznym krajem, na co zwracają uwagę na przykład Polacy zamieszkujący w Anglii.

Stanisław Karczewski wspomniał także o Polakach przymusowo wysiedlonych do Kazachstanu, którzy chcieliby powrócić, a do tej pory nie udało się ich sprowadzić do Polski. Niedawno przyjęta nowa ustawa o repatriacji ma za zadanie to zmienić. Niewątpliwi istotne jest, aby otoczyć opieką powracających do kraju, pomóc w zdobyciu pracy i mieszkania.

Kongres Polska Wielki Projekt organizowany jest od 2011 roku. W tym roku honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Andrzej Duda Kongres przyznaje co roku honorową Nagrodę im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Nad wyborem kandydata do Nagrody obraduje kapituła, powołana pod honorowym patronatem śp. Jadwigi Kaczyńskiej w roku 2010. Od roku 2014 kapituła wręcza również medal „Odwaga i Wiarygodność”, który przyznawany jest osobom aktywnie działającym na rzecz kongresu oraz wizerunku Polski i jej obywateli w świecie.

Tegoroczni prelegenci to między innymi: Premier Beata Szydło, Mateusz Morawiecki ,Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów, Prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak i Prof. Zdzisław Krasnodębski, doktor habilitowany nauk humanistycznych, poseł do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji.