Marszałek Senatu z przewodniczącym parlamentu Gruzji o współpracy dwustronnej.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski 19 maja 2017 r. przyjął przewodniczącego Parlamentu Gruzji Irakli Kobakhidze.

Gość z Gruzji uczestniczył w Szczycie Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej, który odbył się w Warszawie. Na spotkaniu rozmawiano o stosunkach dwustronnych, sytuacji w Gruzji oraz bezpieczeństwie w regionie.

Marszałek podziękował przewodniczącemu za obecność na Szczycie. Zapowiedział, że Sejm i Senat zamierzają co roku organizować takie spotkania. S. Karczewski pogratulował przewodniczącemu parlamentu wyboru na to stanowisko i zaprosił do złożenia oficjalnej wizyty w Polsce.

Irakli Kobakhidze podziękował za świetną organizację Szczytu i za zaproszenie. Podkreślił, że współpraca z Polską jest priorytetowa dla Gruzji. Powiedział też, że Gruzja ma jasno określoną wizję polityki zagranicznej – członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim i Unii Europejskiej. Jego zdaniem Gruzja jest zdeterminowana, by pogłębiać współpracę z Polską – nie tylko polityczną, ale także między obu społeczeństwami.

Marszałek zadeklarował, że Polska nadal będzie wspierać unijne i euroatlantyckie aspiracje Gruzji. Podkreślił, że Polska przywiązuje dużą wagę do relacji z Gruzją, chce je podtrzymywać i wzmacniać. Dodał, że takie spotkania, jak warszawski Szczyt są organizowane także po to, by pokazać państwom UE, iż zależy nam na rozszerzeniu Unii. Mówił, że obecnie UE jest na zakręcie i pojawiają się różne koncepcje rozwiązania problemów. Polska jednoznacznie opowiada się za istnieniem i rozwijaniem tego projektu.Według S. Karczewskiego dla Polski i krajów, które leżą w sąsiedztwie Rosji niezwykle istotna jest kwestia bezpieczeństwa.

Przewodniczący parlamentu Gruzji powiedział, że stosunki jego kraju z FR są problematyczne – 20 proc. terytorium Gruzji jest pod rosyjską kontrolą. Zaznaczył, że Gruzja prowadzi politykę pragmatyczną i przynosi ona efekty – udało się zbudować stabilność kraju. „Jest to niezwykle ważne z uwagi na nasze starania o przyjęcie do UE” – zaznaczył przewodniczący. Poinformował, że obecnie w Gruzji realizowane są reformy gospodarcze, które przynoszą efekty – PKB Gruzji wynosi 5 proc., a także wdrażane są reformy polityczne zmierzające do wzmocnienia roli parlamentu. W ocenie Irakli Kobakhidze te reformy przyczynią się do rozwoju i stabilizacji Gruzji. W tym kontekście ważna jest współpraca parlamentarna z Polską. Wyraził nadzieję, że działająca w gruzińskim parlamencie grupa przyjaźni gruzińsko-polskiej przyczyni się do intensyfikacji tych kontaktów.

Irakli Kobakhidze w 2000 r. ukończył prawo na Tibiliskim UNiwersytecie Państwowym. W 2006 r. uzyskał tytuł doktora prawa na uniwersytecie w Dusseldorfie. Pracował na tibiliskim uniwersytecie jako asystent, a później jako starszy wykładowca. Związany z partią "Gruzińskie marzenie" został wybrany w listopadzie 2016 r. na stanowisko przewodniczącego gruzińskiego parlamentu, od grudnia u.br. pełni też funkcje przewodniczącego Państwowej Komisji Konstytucyjnej.

Źródło: Senat RP