50. rocznica powrotu OO. Paulinów do Łęczeszyc.

22 lipca 2017 roku w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Łęczeszycach odbyła się uroczysta msza z okazji 50. rocznicy powrotu Paulinów do Łęczeszyc, koncelebrowana przez o. Michała Lukoszka Wikariusza Generalnego Zakonu Paulinów.

W Jubileuszu uczestniczyli starosta grójecki Marek Ścisłowski, radni gminni, sołtysi, przedstawiciele duchowieństwa. Licznie zjawili się również mieszkańcy.

W swoim liście skierowanym do ojców Paulinów oraz parafian marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski podkreślił, że historia tej parafii jest ściśle związana z historią Polski. Wszystkie ataki wobec Ojczyzny były zarazem atakami na Kościół Powszechny. Kasaty zakonów, konfiskaty majątków kościelnych dokonywane były przez zaborców, następnie przez władze komunistyczną. Te ciężkie doświadczenia nie ominęły też ojców Paulinów parafii w Łęczeszycach.

W 1441 roku Łęczeszyce znalazły się w posiadaniu rodziny Bolesławskich. Właściciel wioski, Mikołaj Boglewski, sędzia ziemi czerskiej i jego żona, Otylia z Żabickich, ufundowali tu murowany kościół w stylu barokowym wzniesiony w latach 1632-1639, by po ukończeniu budowy sprowadzić do Łęczeszyc paulinów z Jasnej Góry.

Paulini pełniąc posługę duszpasterską od samego początku rozwijali cześć do Jasnogórskiej Bogurodzicy, której kopia znajduje się w głównym ołtarzu.

W 1819 roku nastąpiła kasata klasztoru. Zakonnicy musieli opuścić Łęczeszyce, a dla opieki duszpasterskiej pozostał jeden paulin. Dopiero w 1967r. na życzenie ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego prymasa Polski, arcybiskupa metropolity warszawskiego i gnieźnieńskiego – paulini ponownie objęli kościół i klasztor. Przy pomocy Kurii Generalnej i ofiarności wiernych odrestaurowano klasztor i przeprowadzono kapitalny remont kościoła.

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela i zabudowania klasztorne co roku odwiedzają uczestnicy pielgrzymki warszawskiej w drodze na Jasną Górę.

 

 

Foto: E. Tomasiak, UG Belsk Duży