Spotkanie w grójeckim szpitalu.

31 lipca 2017 roku odbyło się spotkanie Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego z kierownictwem i pracownikami Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu.

Spotkanie zostało zorganizowane przez panią prezes PCM Marzenę Barwicką oraz starostę Powiatu Grójeckiego Marka Ścisłowskiego. Podczas spotkania personel medyczny wyraził swoje zaniepokojenie bieżącą sytuacją w służbie zdrowia: brakiem sprzętu, niedoborem środków finansowych, ale przede wszystkim brakiem pielęgniarek i lekarzy.

Marszałek Senatu poinformował zebranych o kilku działaniach partii rządzącej prowadzących do poprawy stanu systemu ochrony zdrowia, miedzy innymi są to: dodatkowe 2 mld złotych w budżecie państwa przeznaczone na służbę zdrowia, zakończenie przygotowania do wprowadzenia sieci szpitali, która ma na celu zapobieżenie odpływu środków finansowych. Rząd planuje również rozważanie powrotu do planu oddłużania szpitali oraz rozważa zmianę algorytmu finansowania na korzyść województwa mazowieckiego i śląskiego, na terenie których znajduje się najwięcej placówek medycznych.

Jednocześnie zwrócił uwagę na niekorzystne położenie geograficzne Grójca względem Warszawy, ponieważ placówki medyczne znajdujące się w mieście stołecznym „wysysają” lekarzy i dlatego występują braki w personelu. Jednak wiele placówek boryka się z niedoborem kadry ze względu na fakt, że młodzi lekarze i pielęgniarki podejmują pracę poza granicami Polski.

Stanisław Karczewski wyraził również nadzieję, że uruchomienie Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Technologiczno – Humanistycznych przyczyni się do zwiększenia ilości pracowników medycznych, którzy zechcą podjąć pracę w szpitalach w okręgu radomskim.

Na zakończenie Marszałek Karczewski podkreślił, że służba zdrowia wymaga gruntownych, ale nie gwałtownych reform i podziękował całemu personelowi grójeckiego szpitala za ich bardzo dobrą, ale bardzo trudną i niezwykle odpowiedzialną pracę.

PCM Grójec 2