Spotkanie z ministrem Victorem Dolidze.

Polska niezmiennie wspiera aspiracje unijne i euroatlantyckie Gruzji powiedział marszałek Senatu do ministra ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Gruzji Victora Dolidze, który 29 września 2017 r. złożył wizytę w Senacie.

Marszałek zapewnił ministra, że Polska jest za utrzymaniem polityki otwartych drzwi do UE i NATO, ponieważ integracja europejska i euroatlantycka stanowi gwarancję bezpieczeństwa, stabilności i rozwoju gospodarczego w Europie. Dodał, że Polska jest ambasadorem obecności Gruzji we Wspólnocie Europejskiej i strukturach NATO. Przypomniał, że wspólnie z marszałkiem Sejmu organizuje w Warszawie od dwóch lat szczyt przewodniczących parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej, który cieszy się wielkim zainteresowaniem zwłaszcza państw aspirujących do UE. Marszałek wyraził zadowolenie z ożywionych kontaktów politycznych polsko-gruzińskich, wymiany wizyt na najwyższym szczeblu. Jednocześnie podkreślił, że Polska zainteresowana jest wzmocnieniem relacji gospodarczych z Gruzją.

Minister Dolidze dziękował marszałkowi za wsparcie i przyjaźń, jaką Polska okazuje Gruzji. „Polska jest szczególnym partnerem i przyjacielem Gruzji” – powiedział. Podkreślił, że Gruzja jest państwem, które obecnie rozwija się bardzo dynamicznie, co stawia ogromne wzywania przed społeczeństwem. „Z jednej strony przeprowadzane są reformy, z drugiej strony okupacja rosyjska i stawianie czoła incydentom w Abchazji” – powiedział minister. Jednak zaznaczył, że UE i NATO to kierunek, w którym podąża Gruzja. Podkreślił, że do Polski przybył z Brukseli, a z Warszawy udaje się do Stanów Zjednoczonych. Jak zaznaczył wszędzie spotyka się z politykami, urzędnikami, ekspertami i zabiega o poparcie dla planów Gruzji. Dodał, że Gruzja będzie czynić starania o dalszy rozwój relacji gruzińsko-polskich. Powiedział, że przed zbliżającym się Szczytem Partnerstwa Wschodniego Gruzja ma trzy priorytety: przekonać społeczeństwo do dalszych reform i starań o integrację, zabiegać o wsparcie i pomoc m.in. w poprawie infrastruktury i współpracować w zakresie bezpieczeństwa - uczestniczyć we wspólnych misjach pokojowych.

Minister zapewniał, że Gruzja jest państwem spójnym i przewidywalnym i jej pozycja ma znaczenie dla bezpieczeństwa i stabilizacji w regionie.

Politycy rozmawiali ponadto o współpracy międzyparlamentarnej i roli dyplomacji parlamentarnej w tworzeniu klimatu do rozmów i rozwoju relacji bilateralnych.

Źródło: Senat RP