Marszałek Senatu przyjął ambasadora Pakistanu.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski 10 października 2017 r. przyjął ambasadora Islamskiej Republiki Pakistanu Shafqat Ali Khana, który rozpoczyna misję dyplomatyczną w Polsce.

Rozmawiano o bezpieczeństwie, roli izb wyższych parlamentów w obu krajach oraz sytuacji wewnętrznej w Pakistanie.

Marszałek Karczewski podziękował za poparcie kandydatury Polski do Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-2019. Podkreślił, że kwestie bezpieczeństwa są dla Polski równie ważne, jak dla Pakistanu. Wyrazem tego był m.in. szczyt NATO zorganizowany w Warszawie w 2016 r.

Ambasador, odnosząc się do sytuacji wewnętrznej w Pakistanie, stwierdził, że momentem decydującym o przyszłości demokracji, do której jego kraj zawsze aspirował, było pokojowe przekazanie władzy w wyniku wyborów w 2013 r. Wyraził też przekonanie, że przyszłoroczne wybory również przyczynią się do wzmocnienia pakistańskiej demokracji.

Shafqat Ali Khan mówił o więziach, jakie łączą oba kraje. Przypomniał, że twórcą pakistańskich sił powietrznych był Polak – generał Władysław Turowicz. Ten wybitny inżynier lotnictwa został uznany za bohatera narodowego Pakistanu. Ambasador podkreślił, że z otwartych niedawno archiwów wynika, iż generał Turowicz skutecznie oparł się próbom zwerbowania go przez radziecki wywiad.

Źródło: Senat RP