Delegacja Senatu z wizytą w Pakistanie.

Delegacja Senatu przebywała w dniach 5-7 listopada 2017 r. w Pakistanie z oficjalną wizytą. Marszałkowi Stanisławowi Karczewskiemu w podróży towarzyszą senator Bogusława Orzechowska i senator Jadwiga Rotnicka.

O współpracy gospodarczej, handlowej, naukowej i kulturalnej rozmawiał marszałek Senatu Stanisław Karczewski w Islamabadzie z prezydentem tego państwa Mamnoonem Hussainem oraz z premierem Shahidem Haqan Abbasim.

Rozmowy z prezydentem oraz premierem Pakistanu dotyczyły rozwoju współpracy pomiędzy Polską a Pakistanem. Marszałek Senatu zwrócił uwagę, że Polska ma potencjał, który mógłby być wykorzystany w utrzymaniu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Pakistanu, a także dysponuje najnowocześniejszymi rozwiązaniami, które można wykorzystać np. w sektorze energetycznym, czy rolnictwie.

Współpraca międzyparlamentarna, a także gospodarcza i handlowa zdominowały rozmowy z przewodniczącym pakistańskiego Senatu Razą Rabbanim, przedstawicielami pakistańskiego Senatu, a także przewodniczącym Zgormadzenia Narodowego Pakistanu Sardarazem Ayaz Sadiqiem. Polska delegacja wzięła także udział w posiedzeniu tamtejszej izby wyższej.

Marszałek Senatu wraz z towarzyszącymi mu członkami delegacji złożyli wieniec przed Monument Wall - miejscem, które poświęcone jest pakistańskiej drodze do uzyskania niepodległości.

W pierwszym dniu wizyty senatorowie wzięli udział we mszy św. odprawionej w Nuncjaturze Watykanu w Islamabadzie, a także zapoznali się z ekspozycjami w Pak Museum i Lok Virsa, które poświęcone są historii i kulturze Pakistanu.

W kolejnym dniu wizyty w Islamabadzie delegacja spotkała się z Korpusem Dyplomatycznym urzędującym w Pakistanie, a tematem przewodnim spotkania była zbliżająca się 99. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydarzeniu temu towarzyszyło otwarcie wystawy poświęconej polskim pilotom, a szczególnie gen. Władysławowi Turowiczowi - założycielowi pakistańskich sił powietrznych.

Na zakończenie wizyty w Islamabadzie senatorowie spotkali się z przedstawicielami pakistańskiej opozycji.

 

 

Źródło: Senat RP