Wystawa „Senat RP III kadencji (1930–35) i jego marszałek Władysław Raczkiewicz”.

„To wielki honor dla nas senatorów, że możemy kontynuować prace Senatu II RP” – mówił marszałek Stanisław Karczewski, otwierając 10 listopada 2017 r. wystawę, przygotowaną w ramach obchodów ogłoszonego przez Senat Roku Władysława Raczkiewicza.

Zwrócił uwagę na aktualność słów wypowiedzianych przez marszałka Władysława Raczkiewicza podczas inauguracyjnego posiedzenia Senatu III kadencji w 1930 r.: „Należymy do tego szczęśliwego pokolenia, któremu dane było doczekać i urzeczywistnić ideał niepodległości. Napawa to nas zrozumiałą dumą, ale i obarcza wielką odpowiedzialnością. Bohaterski żołnierz polski (...) dał Państwu pokój i granice. Na nas spada odpowiedzialny obowiązek dalszej naprawy i dalszego udoskonalenia podstaw i form naszego życia wewnętrznego”. Marszałek Stanisław Karczewski dodał, że słowa te mogą stanowić wskazówkę dla wszystkich Polaków. Jak podkreślił, senatorowie II RP tworzyli historię. „My też tworzymy historię. Bądźmy za nią odpowiedzialni” – zaapelował.

„Jesteśmy wdzięczni za upamiętnienie pracy i osiągnięć senatorów międzywojennych, o których nie pamiętano w PRL-u” – mówił w imieniu licznie przybyłych przedstawicieli rodzin senatorów II RP mieszkający w Wielkiej Brytanii Tadeusz Potworowski, syn senatora III kadencji Tadeusza Potworowskiego. Podkreślił, że po odzyskaniu niepodległości przez Polskę senatorowie swoją działalnością przyczynili się do jej odbudowy. „Mam nadzieję, że byliby dumni z kontynuacji swojej pracy” – stwierdził Tadeusz Potworowski.

Bogato ilustrowana wystawa, przygotowana przez Centrum Informacyjne Senatu, przypomina działalność Senatu III kadencji i jego marszałka Władysława Raczkiewicza. Aby pokazać różnorodność tej Izby, zaprezentowano też sylwetki 12 spośród 128 senatorów. Znaleźli się wśród nich m.in. ksiądz Feliks Bolt, profesor Uniwersytetu we Lwowie Stanisław Głąbiński, wydawca Ludwik Evert, działaczka Ligi Kobiet Kazimiera Grunertówna, ziemianinLeon Janta-Połczyński i przedstawiciele mniejszości narodowych: niemieckiej – Eduard Pant, ukraińskiej – Mikołaj Masłow i żydowskiej – Uszer Izrael Mendelson. Ich życiorysy pokazują także, jak tragiczne były często losy senatorów w czasie II wojny światowej. Na ekspozycji zaprezentowano m.in. tłoki pieczętne Senatu, druki senackie, zbiorową fotografię senatorów, a także liczne pamiątki po senatorach i ich portrety. Można też było obejrzeć film z wizyty marszałka Władysława Raczkiewicza u Polaków na Zaolziu w 1933 r.

Po otwarciu wystawy marszałek Stanisław Karczewski spotkał się z rodzinami senatorów II RP. Goście wysłuchali też wykładu dr. Zbigniewa Girzyńskiego, poświęconego marszałkowi Władysławowi Raczkiewiczowi.

 

 

Źródło: Senat RP