Wizyta na Węgrzech.

Przewodniczący parlamentów Czech, Słowacji, Polski oraz Węgier 1 grudnia 2017 r. w trakcie nieformalnego spotkania przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie zastanawiali się jak wzmocnić reprezentację parlamentów narodowych w strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej.

Marszałek Stanisław Karczewski przekazał stanowisko w imieniu własnym oraz marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. „Jesteśmy pełni uznania dla inicjatyw grupy Wyszehradzkiej. Zwiększamy swoją reprezentację parlamentarną w Brukseli o jedną osobę. Jesteśmy za stworzeniem systemu szybkiego reagowania” – mówił . Podkreślił, że w ten sposób dążymy do poprawy jakości naszej pracy i budowania marki Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej. „Marki, która jest coraz lepiej odbierana w Europie” - dodał. Zdaniem marszałka, te wszystkie działania powinny znaleźć odzwierciedlenie we frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Marszałek Karczewski podkreślił, że grupa V4 pokazała swoją siłę w trakcie kryzysu migracyjnego. Dzięki niezłomnemu wspólnemu stanowisku głos grupy został usłyszany.

Przewodniczący zgodzili się, że Unia Europejska stoi przed koniecznością weryfikacji swoich mechanizmów. W ich opinii nowa, traktatowa instytucjonalizacja umocni rolę parlamentów we współpracy wspólnotowej. Poruszone zostały także kwestie możliwości rozszerzenia Unii Europejskiej.
Gospodarz spotkania László Kövér, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier podziękował za dotychczasową działalność grupy. Mówił o zacieśnieniu współpracy w zakresie kontroli działań Unii Europejskiej na szczeblu parlamentarnym. Zaznaczył, że należy być otwartym na rozszerzenie grupy o kraje o podobnych dążeniach , jak np. Chorwacja. W jego opinii istotne jest także tempo podejmowania decyzji i szybkość reagowania na bieżące wydarzenia. „Ważny jest szybki przepływ informacji miedzy urzędami UE i parlamentami już na szczeblu urzędniczym” -powiedział. Przewodniczący parlamentu Węgier poddał pod dyskusję wątpliwość, czy w umacnianiu roli parlamentów wystarczające są obecne traktaty.

László Kövér poinformował, że węgierska telewizja regularnie nadaje wiadomości dotyczące koncepcji i realizacji założeń związanych z działaniami grupy pod węgierskim przewodnictwem. Dodał, że Węgry chcą rozszerzyć działania w zakresie ochrony środowiska. Podkreślił także, że współpraca gospodarczo-handlowa zwiększa znaczenie państw grupy, a wymiar V4 należy rozszerzać. „Owocne w tym zakresie będą spotkania na szczeblu parlamentarnym komisji polityki zagranicznej i obrony narodowej” - mówił.

Milan Štěch powiedział, że czeski Senat jest za tym, aby procesy legislacyjne dotyczące Unii były wzmocnione na szczeblu parlamentarnym. Wyraził przekonanie, że jeżeli w jakichś kwestach nie można znaleźć wspólnego stanowiska, to powinno się te problemy rozwiązać we własnym zakresie. Dodał, że dyskusja w kraju pomaga także dojść do konsensusu w wymiarze międzynarodowym.
Andrej Danko, przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowackiej, podkreślił, że w ostatnim czasie spotkał się z wszystkimi obecnymi na szczycie przewodniczącymi. Jego zadaniem współpraca w ramach V4 to solidna marka, licząca się na arenie międzynarodowej.

Radek Vondráček, nowo wybrany przewodniczący Izby Poselskiej Republiki Czeskiej, zgodził się z marszałkiem Karczewskim, że grupa Wyszehradzka stanowi coraz mocniejszą markę. Zapewnił, że w zakresie działania grupy V4 zamierza kontynuować prace swojego poprzednika. Mimo, że jest on teraz w opozycji, to zapewnił, że w pracach w V4 będzie współpracować. Przewodniczący poruszył też kwestie wejścia Czech do strefy euro oraz imigrantów. W czasie spotkania doszło także do rozmowy bilateralnej pomiędzy marszałkiem Stanisławem Karczewskim, a przewodniczącym Radkiem Vondráčkiem, w czasie której omówiono dalsze etapy polsko-czeskiej współpracy międzyparlamentarnej.

W spotkaniu V4 uczestniczyli Milan Štěch i Radek Vondráček - przewodniczący Senatu i Izby Poselskiej Republiki Czeskiej oraz Andrej Danko - przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowackiej. Obecnie Węgry przewodniczą grupie.

Tuż po zakończeniu szczytu, 1 grudnia 2017 r., w polskiej ambasadzie marszałek Stanisław Karczewski wręczył Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej węgierskiemu ministrowi Csabie Latorcaiowi. Latorcai przez ostatnie kilka lat, jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Zasobów Ludzkich odpowiadał za problematykę mniejszości narodowych, a potem w Kancelarii Premiera – za sprawy społeczne i ochrony dziedzictwa. Nawet po zmianie stanowiska pozostał wsparciem dla organizacji polonijnych.
„Jesteśmy szczególnie wdzięczni jako przedstawiciele narodu polskiego, jako przedstawiciele Rzeczpospolitej Polskiej za wielkie zaangażowanie na rzecz Polaków żyjących na Węgrzech” – zaznaczył w laudacji ambasador Jerzy Snopek podczas uroczystości. Podkreślił, że Latorcai wspierał wszelkie projekty, które Polonia zgłaszała, wykazując przy tym wielką przyjaźń dla spraw polskich. „Dzięki takim ludziom jak Csaba Latorcai wszyscy przekonujemy się w codziennym doświadczeniu, że przyjaźń polsko-węgierska to nie tylko pusty slogan, ale jest to rzeczywistość” – dodał. Marszałek Karczewski podziękował Latorcaiemu za tę pracę, ale też złożył podziękowania rządowi Węgier i samorządom węgierskim za wspieranie Polonii i Polaków mieszkających na Węgrzech. Jak ocenił, to właśnie w tym kraju Polacy są bardzo dobrze traktowani. Podkreślił, że to nas jeszcze bardziej zbliża i wzmacnia naszą przyjaźń.

2 grudnia 2017 r., delegacja, której przewodniczy marszałek Senatu, spotkała się w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. Józefa Bema z dziećmi i młodzieżą.

Następnie, w Ambasadzie RP w Budapeszcie, doszło do rozmów marszałka z liderami węgierskich organizacji polonijnych. Zwracając się do zgromadzonych, Stanisław Karczewski przypomniał, że rzeczywistość, w jakiej działa Polonia na Węgrzech, różni się od tej w innych krajach. "Przede wszystkim Polacy mają tu wsparcie węgierskiego rządu, co sprawia, że podejmowane działania mają większą szansę na pełną i skuteczną realizację. Ponadto Polonia na Węgrzech ma też swojego przedstawiciela w tutejszym parlamencie, Panią poseł Halinę Csucs" - powiedział. Marszałek wysłuchał relacji z prac, jakie poszczególne organizacje podejmują w zakresie propagowania Polski, jej języka, kultury, historii i gospodarki. Wyraził nadzieję, że część ze stu milionów złotych, jakie Senat zamierza przeznaczyć na wsparcie Polonii w 2018 roku, trafi właśnie na Węgry. "Musicie Państwo w swojej działalności zadbać przede wszystkim o młodzież, ale nie zapominajcie o osobach starszych i którzy również potrzebują wsparcia i integracji” - dodał.

Na zakończenie swojej wizyty w Budapeszcie, marszałek Karczewski odwiedził - 3 grudnia 2017 r. - miejsca pamięci i złożył kwiaty pod pomnikami Solidarności Polsko-Węgierskiej 1956, Józefa Bema oraz Męczenników Katynia. Na cmentarzu w Rákoskeresztúr złożony został wieniec w kwaterze "301", gdzie spoczywają ofiary wydarzeń z 1956 r.

 

 

Źródło: Senat RP