Noworoczne Spotkanie Samorządowców w Przysusze.

W dniu 8 stycznia 2018 roku Marszałek Senatu Stanisław Karczewski wziął udział w Noworocznym Spotkaniu Samorządowców w Przysusze, którego myślą przewodninia były słowa Cypriana Kamila Norwida "Głosem Narodu jest harominia czysta, Mieczem - jednośc i zgoda, Celem - prawda".

 

Na spotkaniu pojawili się parlamentarzyści ziemi radomskiej: Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, wicemarszałek Senatu RP Adam Bielan oraz posłowie:Wojciech Skurkiewicz, Anna Kwiecień i Dariusz Bąk. Licznie zgromadzili się przedstawiciele władz samorządowych min.: Ksiądz Biskup Henryk Tomasik, wójtowie i burmistrzowie okolicznych gmin, szef radomskiej delegatury Urzędu Wojewódzkiego Krzysztof Murawski, dyrektor delegatury mazowiekciego Kuratirium Oświaty w Radomiu Krzysztof Szewczyk radni gminni i powiatowi, sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele instytucji powiatowych i inni.

Spotkanie rozpoczął strosta przysuski pan Marian Niemirski. Podziękował wszystkim samorządowcom za współpracę na rzecz rozwoju powiatu przysuskiego, a także wyraził nadzieję, na kolejne lata współpracy powiatu zarówno z gminami, jak i z władzami kraju. Przedstawił plany rozwoju powiatu na kolejne lata, m.in. : budowa budynku sądu i prokuratury, a także wsparcie seniorów.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski rozpoczynając swoje przemówienie skierował słowa gratulacji do Księdza Biskupa Henryka Tomasika, który obchodził 25 lat sakry biskupiej. Pan Marszałek, złożył serdeczne życzenia, a także podziekował za dobre i mądre słowa, a także za piękne homilie. Wreczył Księdzu Biskupowi Henrykowi Tomasikowi bukiet kwiatów i przeprosił za nieobecność na oficjalnej uroczystości. 

Marszałek Stanisław Karczewski podziękował Panu Staroście za zorganizowanie kolejnego już spotkania noworocznego, na które z chęcia przyjeżdża.  Pan Marszałek podziękował wszystkim samorządowcom za to, że są dla ludzi i blisko ludzi. Wyrazil ogromne wyrazy wdzięczności za pracę na rzecz małych ojczyzn. Podziękował również za wszystkie wybudowane drogi, sale gimnastyczne i inne obiekty, które mają służyć mieszkańcom. 

Stanisław Karczewski wspomniał również o kampanii wyborczej, w ktorej Prawo i Sprawiedliwość postawiło za cel, aby każdy Polak czuł sie dobrze w Polsce i godnie żył. Mimo krytyki płynącej z krajów Unii Europejskie, zapewnił, że Polska ma sie dobrze. 

Błogosławieństwa Bożego wszystkim zgromadzonym na cały nowy 2018 rok udzielił biskup diecezji radomskiej Henryk Tomasik.

 Zdjęcia: Radosław Mizera, Radio Plus Radom