Noworoczne spotkanie z korpusem dyplomatycznym.

W Senacie 2 lutego 2018 r. odbyło się noworoczne spotkanie marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego z korpusem dyplomatycznym akredytowanym w Polsce.

Marszałek wskazał na trwałe zakorzenienie Polski i państw Europy Środkowo-Wschodniej w strukturach Zachodu.

W spotkaniu z korpusem dyplomatycznym udział wzięli wicemarszałkowie Senatu Maria Koc, Michał Seweryński i Adam Bielan, senatorowie, minister Jakub Kowalski, szef Kancelarii Senatu.

„Od 14 lat jesteśmy pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej i chcemy decydować o przyszłości europejskiej integracji. Zapewniam Państwa, że tak jak dotąd, nie stracimy okazji, by wnieść do tej debaty nasz konstruktywny wkład. W Polsce nie ma żadnej znaczącej siły politycznej, która by widziała Polskę poza Unią; Polacy należą wśród narodów państw członkowskich do największych euroentuzjastów” - mówił marszałek.

„ Jesteśmy Europejczykami, gdyż czujemy się dziedzicami wielkiej europejskiej cywilizacji. Jesteśmy przywiązani do chrześcijaństwa, prawa rzymskiego oraz wyrosłych z tych tradycji europejskich uniwersytetów i instytucji demokratycznych” – zaznaczył marszałek. Podkreślił, że dzisiejszy kryzys Unii Europejskiej bierze się stąd, że wielu Europejczyków zaczyna powątpiewać, czy Unia Europejska te zasadnicze europejskie wartości reprezentuje.

S. Karczewski wyraził nadzieję, że budując swą tożsamość bezpieczeństwa Unia nie będzie się dystansowała od Ameryki. „Bez amerykańskiej obecności w Europie, bez NATO, nie jest możliwy świat, w którym mniejsi i słabsi nie muszą obawiać się większych i silniejszych, i w którym walka o narodowe interesy odbywa się przy stole negocjacyjnym, zaś konflikty rozwiązuje się przez prawo” – powiedział marszałek.

„Chcemy być w Unii Europejskiej wolnych i równych narodów, która szanuje tożsamość narodową swych członków oraz która toleruje różnorodność ich politycznych tradycji w ramach demokracji” – zaznaczył marszałek. Dodał, że „chcemy być w Unii solidarnej i silnej. W Unii otwartej na perspektywę członkostwa tych państw europejskich, które pozostają poza nią. Polska postara się nie stracić okazji, by taką Unię Europejską wspierać i być jej częścią.

Marszałek podkreślił, że rok 2018 jest rokiem szczególnym, w którym przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Powiedział, że od tamtej pory polski naród nie tracił żadnej okazji, by wybić się na niepodległość i decydować o sobie. Przypomniał, że w 1920 r. Polska broniąc swej niepodległości w Bitwie Warszawskiej nie straciła okazji, by obronić przed bolszewizmem Europę.

Marszałek powiedział, że „w 1939 r. Polska zachowała się przyzwoicie. Uległa hitlerowskim i stalinowskim najeźdźcom, ale Polacy nie podjęli kolaboracji z żadnym z nich. W tej wojnie życie straciło blisko 6 mln Polaków, w tym 3 mln polskich Żydów. Wielka tragedia Holocaustu rozegrała się na naszej ziemi pod brutalną niemiecką okupacją. O tragedii narodu żydowskiego pierwszy alarmował świat polski rząd urzędujący wówczas w Londynie. W świetle faktów obarczanie Polski współodpowiedzialnością za Holocaust traktujemy jako antypolonizm będący wynikiem albo ignorancji albo złej woli”.

Marszałek podkreślił, że odzyskanie niepodległości to był ogromny wysiłek, praca i walka Polaków zamieszkałych na terenach Rzeczypospolitej, jak i tych na emigracji. Senat, który jest tradycyjnym opiekunem Polonii i Polaków poza granicami wyraża wdzięczność naszym rodakom poza granicami za podtrzymywanie więzi z ojczyzną. Za wielowiekowy dorobek i wkład Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach ustanowiony został Dzień Polonii i Polaków za Granicą, który obchodzimy co roku 2 maja.Wyraził nadzieję, że nie tylko ten dzień, ale cały 2018 r. będzie okazją do wspólnego świętowania, do budowania wspólnoty narodowej ponad podziałami i ponad granicami.

S. Karczewski zaznaczył, że aktywność Senatu zyskuje na znaczeniu w sferze międzynarodowej. To zasługa rosnącej pozycji narodowych parlamentów, ale też roli dyplomacji parlamentarnej, która buduje dobrą atmosferę współpracy między rządami i społeczeństwami. Zachęcał dyplomatów do podejmowania współpracy z Senatem. „Cenię sobie niezwykle spotkania z państwem, które sprzyjają większej skuteczności parlamentarnej dyplomacji” – podkreślił marszałek. Podziękował wszystkim państwom, które poparły kandydaturę Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ.

„Chciałbym , aby 2018 r. był czasem kontynuacji dobrych relacji z naszymi sąsiadami ze Wschodu. Chciałbym, by piecza nad polskim dziedzictwem i Polakami za granicą łączyła nas z sąsiadami. Chcemy, by mniejszości narodowe łączyły nas, a nie dzieliły” – mówił marszałek.

Marszałek mówił też o współpracy parlamentarnej w ramach różnych formatów: Trójkąta Weimarskiego, Grupy Wyszehradzkiej współpracy regionalnej w formacie B-9, dwustronnych i trójstronnych zgromadzeniach parlamentarnych. O zbliżających się ważnych wizytach przewodniczącego Senatu Francji i Hiszpanii, a także o planowanych spotkaniach z Polonią w roku 100-lecia odzyskania niepodległości.

W imieniu korpusu dyplomatycznego głos zabrał nuncjusz apostolski, dziekan korpusu abp. Salvatore Pennacchio. Przekazał marszałkowi i Senatowi najlepsze życzenia noworoczne. Podziękował za zaproszenie do Senatu i wyraził nadzieję, że 2018 r. będzie czasem realizacji uzasadnionych aspiracji państwa polskiego i jego obywateli.

Zapraszamy do obejrzenia wystąpienia Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego.

 

 

Źródło: Senat RP