Spotkanie z mieszkańcami gminy Nowe Miasto.

Wicepremier Beata Szydło 5 lutego 2018 roku spotkała się władzami i mieszkańcami gminy i miasta Nowe Miasto nad Pilicą. W spotkaniu uczestniczył Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski.

Na zaproszenie gospodarza – burmistrza Gminy i Miasta Mariusza Dziuby w spotkaniu wzięli udział: posłowie na Sejm RP: Anna Kwiecień i Andrzej Kosztowniak, podsekretarz stanu w KPRM Rafał Bochenek, starosta powiatu grójeckiego Marek Ścisłowski, zarząd powiatu grójeckiego wraz z radnymi, radni gminy Nowe Miasto z przewodniczącym Tomaszem Pietruchą na czele. Licznie zjawili się mieszkańcy zainteresowani obecnymi działaniami rządu.

Rozpoczynając swoją wypowiedź pani premier powiedziała o wcześniejszej uroczystości w nowomiejskim szpitalu, podczas której odbyło się otwarcie trzech nowych pracowni: endoskopowej, rentgenowskiej i USG. Fundusze na doposażenie pracowni częściowo pochodziły z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Beata Szydło podkreśliła, że w tak niewielkiej placówce każdy nowy sprzęt jest bardzo potrzebny. Podkreśliła również, że parlamentarzyści i rządzący są po to by służyć społeczeństwu i rzetelnie wypełniać swój mandat. Rząd Zjednoczonej Prawicy konsekwentnie realizuje swój program wyborczy, część obietnic już została wprowadzona w życie, część jest w trakcie realizacji. Zwróciła uwagę na to, że rok 2018 jest wyjątkowy ponieważ przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. To dobry moment, by głębiej poznać historię i oddać należny hołd tym, którzy przyczynili się do stworzenia wolnej i suwerennej Polski. Najważniejszą wartością jest teraz młode pokolenie. Program prospołeczny „Rodzina 500+” nie tylko skutecznie wspiera rodziny, ale stał się jednocześnie kołem zamachowym gospodarki. Największym wyzwaniem w tym jubileuszowym roku jest zjednoczenie Polaków i likwidacja podziałów jeśli chodzi o przyszłość Ojczyzny.

Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski podziękował pani premier za wsparcie finansowe szpitala. Dzięki funduszom z budżetu państwa udało się zakupić bardzo nowoczesny sprzęt diagnostyczny. Stanisław Karczewski wspomniał o sukcesach „biało – czerwonej drużyny”. Przede wszystkim to program „Rodzina 500+” , dzięki któremu według szacunków udało się zmniejszyć ubóstwo wśród dzieci o około 94%, a PKB urosło do poziomu 4%. W ocenie rządzących Polska będzie silna wtedy kiedy będą silne rodziny. Marszałek zgodził się z faktem, że ci, którzy otrzymując od wyborców mandat mają za zadanie służyć Polakom i wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom. Stanisław Karczewski zwrócił uwagę na problem braku personelu medycznego. Przypomniał, że w ostatnim czasie na wydziałach lekarskich została zwiększona ilość miejsc o 1000. Powiedział, że niezbędne jest wypracowanie takich rozwiązań, które zachęcą absolwentów kierunków medycznych do pozostawania w Polsce. Nawiązał również do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości mówiąc, że obecny rząd kładzie duży nacisk na prowadzenie właściwej polityki historycznej. Przykładana jest waga do pamięci o polskich bohaterach, do wartości takich jak suwerenność, niepodległość patriotyzm i demokracja. Wspomniał o bł. Honoracie Koźmiskim, który, dzięki modlitwie, pracy i głębokiemu patriotyzmowi, przyczynił się również do odzyskania niepodległości. Na zakończenie podkreślił jak ważne jest dbanie o małe, lokalne Ojczyzny.