List do Polonii.

List marszałka Senatu do Polonii i Polaków za granicą w związku z ustawą o Instytucie Pamięci Narodowej z dnia 7 lutego 2018 roku.

W związku z nowelizacją ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej marszałek Senatu Stanisław Karczewski 7 lutego 2018 r. wystosował list do środowisk polonijnych i polskich za granicą, w którym zwrócił się z apelem o podejmowanie wszelkich działań mających na celu upominanie się o prawdę historyczną i obronę dobrego imienia Polski i Polaków.

LIST DO POBRANIA

Źródło: Senat RP