Spotkanie i konferencja przewodniczących i komisji parlamentów V4.

O wspólnych wartościach oraz współpracy w wymiarze parlamentarnym i problemach, przed którymi stoi Unia Europejska rozmawiano podczas 15. spotkania przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej 2 marca 2018 r. w Budapeszcie.

W spotkaniu uczestniczyli marszałkowie Sejmu Marek Kuchciński i Senatu Stanisław Karczewski, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier Kövér László, przewodniczący Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej Radek Vondráček, przewodniczący Senatu Republiki Czeskiej Milan Štěch oraz przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowackiej Andrej Danko.

Przewodniczący węgierskiego Zgromadzenia Narodowego László Kövér podsumowując węgierską prezydencję V4 mówił, że założone cele udało się zrealizować. Węgry po raz piąty sprawują prezydencje V4, od lipca 2017 r. do czerwca 2018 r. „Wzmocniliśmy nasza współpracę” – podkreślił przewodniczący. László Kövér mówił, że szczególne miejsce zajęło podkreślanie wspólnych europejskich wartości. Wskazał na wartości chrześcijańskie, które są zakorzenione w tradycji i tożsamości narodowej poszczególnych krajów. Zdaniem przewodniczącego „najlepiej w Unii Europejskiej wartości te reprezentują cztery kraje grupy”.

Przewodniczący węgierskiego Zgromadzenia Narodowego zaznaczył, że na poziomie Unii Europejskiej pojawiają się czasem rozbieżne stanowiska w ważnych kwestiach. „Przykładem różnic jest stosunek do kwestii migracji. Kraje będące dłużej członkami UE muszą zrozumieć, że te które włączyły się później powinny być tak samo traktowane. Nadszedł czas, aby szanować zdanie wszystkich państw UE, przyjąć konsensus, bo to jest najlepsza odpowiedź na wszystkie kryzysy. Problemy demograficzne powinny być rozwiązane przez politykę prorodzinna, pronarodową” – zaznaczył przewodniczący.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski podziękował za podkreślenie roli aksjologicznych fundamentów wspólnoty europejskiej. „To wartości, które wyrastają z chrześcijaństwa i tradycji” – mówił marszałek. Zauważył, że szczególne miejsce wśród nich ma rodzina i dbałość o wzmocnienie roli rodziny. „Musimy dbać o rodzinę i rząd polski bardzo dużą role przywiązuje do wzmocnienia rodziny. Polska będzie silnym krajem, gdy będzie miała silne rodziny.” – podkreślił marszałek.

Marszałek Karczewski podkreślił, że Unia Europejska się zmienia i staje przed kolejnymi problemami. Do najważniejszych zaliczył kwestie migracji. „My od początku staliśmy na stanowisku, aby wspierać i pomagać tam, na miejscu. Będziemy budować szkoły, weźmiemy udział w odbudowywaniu miast. Będziemy finansować te działania” – mówił marszałek.

Spotkanie przewodniczących poprzedziło 1. konferencję komisji parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Podczas konferencji przewodniczący komisji węgierskiego Zgromadzenia Narodowego podsumowali wspólne prace komisji parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej w zakresie Unii Europejskiej, spraw zagranicznych, spraw społecznych, gospodarki, rolnictwa i obrony. Senat reprezentowali senatorowie: Andrzej Stanisławek - przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Jerzy Chróścikowski - przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jarosław Rusiecki - przewodniczący Komisji Obrony Narodowej, Jarosław Obremski - wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, Ryszard Majer - wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Piotr Wach - członek Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Podczas konferencji przewodniczący komisji węgierskiego Zgromadzenia Narodowego podsumowali wspólne prace komisji parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej w zakresie Unii Europejskiej, spraw zagranicznych, spraw społecznych, gospodarki, rolnictwa i obrony.

Senator Andrzej Stanisławka wskazał na potrzebę odbudowy i wzmocnienia parlamentaryzmu, tak aby większe znaczenie w Unii Europejskiej miały parlamenty narodowe. Ponadto, w jego ocenie warto rozwijać współpracę na różnych polach, np. idea „Trójmorza” nie tylko wzmacnia Grupę Wyszehradzką, ale rozszerza jej możliwości. Jerzy Chróścikowski mówił, że UE chce odejść od gospodarstw rodzinnych. Zdaniem senatora powinniśmy je utrzymać i wspierać. Senator Ryszard Majer podkreślał, że organizacje pozarządowe krajów V4 powinny wzajemnie się komunikować i wspierać w budowaniu polityki rodzinnej.

Po południu Marszałkowie Sejmu i Senatu zostali odznaczeni Wielkim Krzyżem Orderu Zasługi Węgier. Ordery za wybitne zasługi w budowaniu politycznych i społecznych relacji polsko-węgierskich wręczył prezydent Węgier János Áder. Odznaczonym pogratulował węgierski premier Viktor Orban. „Współpraca bilateralna na wszystkich szczeblach pomiędzy naszymi narodami ma bezprecedensowy poziom i niezwykła dynamikę, a w ostatnich dwóch latach, nasze kontakty są szczególnie intensywne” – podkreślił Stanisław Karczewski podczas uroczystości wręczenia odznaczeń. Marszałek Senatu przypomniał, jak długą historię ma przyjaźń między oboma narodami. „Budapeszt i Warszawa mają bardzo dobre stosunki nie od stu lat i nie od kilku wieków, ale od tysiąca lat. W świecie mało jest takich narodów, które zasłużyły na to, by ich dwustronne relacje określać mianem braterskich” – powiedział.

 

 

Źródło: Senat RP