I etap VI edycji konkursu "Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć".

Zakończył się pierwszy – szkolny etap VI edycji konkursu „Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć” organizowanego przez Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego.

W tegorocznym konkursie bierze udział 108 uczniów z 14 szkół ponadgimnazjalnych z powiatów: białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, przysuskiego oraz miasta Tarczyna. Podczas etapu szkolnego uczniowie przygotowują i prezentują prezentacje multimedialne dotyczące wybranej postaci Żołnierza Niezłomnego. Prace oceniane były przez szkolne komisje konkursowe, którym przewodniczyła przedstawicielka Marszałka Senatu RP Weronika Piwarska. Trzy najlepsze prace są punktowane. Punkty te zostaną dodane do tych zdobytych w drugim etapie.

Uczestnicy konkursu na bohatera swoich prezentacji wybierali głównie najbardziej znanych Bohaterów drugiej konspiracji, między innymi: Witolda Pileckiego, gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil”, Danutę Siedzikównę ps. „Inka”, Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”, Mariana Bernaciaka ps. „Orlik”, Józefa Franczaka ps. „Lalek”, ppłk Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”, Zdzisława Badochy ps. „Żelazny”. Część uczniów zdecydowała się wybrać postacie związane z regionem radomsko – przysusko – grójeckim i zaprezentować m. in. postać Stefana Głogowskiego ps. „Józef”, Henryka Kowalczyka ps. „Sęp”, Tadeusza Zielińskiego ps. „Igła” czy Aleksandra Młyńskiego ps. „Drągal”. Poziom prezentacji był bardzo zróżnicowany. Dwie najlepsze zostaną nagrodzone i pokazane podczas uroczystego finału.

Drugi etap – test wiedzy o uczestnikach antykomunistycznego powstania z lat 1945 – 1963 odbędzie się 19 marca 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” – Grójec. Finaliści udzielą odpowiedzi na 55 pytań przygotowanych przez Biuro Senatorskie Senatora Stanisława Karczewskiego we współpracy z 1. Grójeckim Ośrodkiem Radioelektronicznym. W tym samym dniu odbędzie się uroczyste wręczenia nagród. Na zwycięzców czekają dwie wycieczki do Brukseli oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Konkurs „Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć” cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży. Uczniowie chętnie zgłębiają wiedzę dotyczącą powojennej historii Polski i walki o suwerenność.

Tegoroczną edycję konkursu objęli honorowym patronatem: Instytut Pamięci Narodowej, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Wojewoda Mazowiecki, Mazowiecki Kurator Oświaty.

Współorganizatorzy wydarzenia to: dr Zbigniew Kuźmiuk Poseł do PE, minister Marek Suski Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, Poseł na Sejm RP Dariusz Bąk, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec. Partnerem jest Starosta Powiatu Grójeckiego.

 

 

Foto: ZS nr 1 w Kozienicach