Briefing Marszałka Senatu RP przed 59. posiedzeniem.

11 kwietnia 201 roku rozpoczęło się 59. posiedzenie Senatu RP. Przed obradami Marszałek Stanisław Karczewski poinformował o planowanym przebiegu.

Izba zajmie się między innymi uchwałą o powołaniu Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji, ustawą o usługach płatniczych, ustawą o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Porządek obrad Senatu może zostać uzupełniony o rozpatrzenie ustaw: o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym; o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym; o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Marszałek Senatu, odnosząc się do tych ustaw, poinformował, że mają one na celu usprawnienie funkcjonowania Sądu Najwyższego oraz doprowadzą do pozytywnego zakończenia dialogu z Komisją Europejską.

Stanisław Karczewski zapytany o zbliżającą się konwencję Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że będzie to podsumowanie dotychczasowej kadencji oraz będą przedstawione plany na przyszłość. Po konwencji odbędzie się szereg spotkań z wyborcami, mieszkańcami. Podkreślił, że parlamentarzyści są otwarci na dialog, spotkania z mieszkańcami oraz wysłuchanie oczekiwań obywateli.

Poproszony o komentarz w sprawie obchodów VIII Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej powiedział, że przez wiele miesięcy marsze pod Pałac Prezydencki były żywym pomnikiem. Przypomniał, że Platforma Obywatelska nie chciała stawiać pomnika ani śp. prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, ani ofiarom katastrofy. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Pomnika Ofiar Katastrofy.

Marszałek odpowiadał również na pytania dotyczące referendum konstytucyjnego oraz o kwestię nagród dla ministrów.

Zapraszamy do obejrzenia całego briefingu prasowego Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego.

Video: Senat RP