Marszałek Senatu oddał hołd ofiarom zbrodni katyńskiej.

W Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 13 kwietnia 2018 r. marszałek Senatu Stanisław Karczewski złożył wieniec pod senacką tablicą w hołdzie senatorom II Rzeczypospolitej pomordowanym, poległym zaginionym w latach II wojny światowej.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że co najmniej dwóch senatorów Tadeusz Petrażycki i Jan Slaski uczestniczyli w kampanii wrześniowej, a następnie trafili do niewoli sowieckiej. Prawdopodobnie wiosną 1940 r. na Ukrainie zostali rozstrzelani senatorowie: Maciej Bundzylak, Innocenty Głowacki, Apolinary Garlicki, Emil Hordyński, Helena Lewczanowska, Mikołaj Masłow i Tadusz Moszyński.

Losy senatorów: Wiaczesława Bohdanowicza, Łazarza Dala, Czesława Michałowskiego, Franciszka Pacześniaka, Izydora Pryki, Stefana Redki i Konstantego Terlikowskiego urywają się na ziemiach polskich zajętych przez Armię Czerwoną na początku II wojny światowej. Nie wiadomo, czy zginęli w pierwszych tygodniach wojny w 1939 r., wiosna 1940 r., czy też później. Z niektórych przekazów wynika, że mogli się stać ofiarami mordu katyńskiego. Być może ich losy uda się wyjaśnić, dopiero, gdy będą dostępne dokumenty ze zbiorów rosyjskich.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej mają charakter państwowy. Święto zostało ustanowione 14 listopada 2007 r. poprzez Sejm.

Po sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 r. w niewoli sowieckiej znalazło się około 250 tys. polskich jeńców, w tym ponad 10 tys. oficerów. W październiku 1939 r. władze sowieckie podjęły decyzję o utworzeniu dwóch obozów dla polskich oficerów w Starobielsku i Kozielsku oraz w Ostaszkowie.Pod koniec lutego 1940 r. w tych obozach więziono 6 192 policjantów i funkcjonariuszy Korpusu Ochrony Pogranicza oraz 8 376 oficerów. Decyzja o wymordowaniu polskich jeńców wojennych zapadła 5 marca1940 r. Likwidacja obozów rozpoczęła się 3 kwietnia 1040 r. Jeńców mordowano strzałami w tył głowy.

Informację o odkryciu masowych grobów w Katyniu Niemcy podali 13 kwietnia 1943 r. Władze sowieckie usiłowały winą za tę zbrodnię obarczyć Niemców. Związek Sowiecki do zbrodni katyńskiej przyznał się dopiero 13 kwietnia 1990 r. Wówczas to w komunikacie rządowej agencji TASS potwierdzono, że polscy jeńcy wojenni zostali rozstrzelani wiosną 1940 r. przez NKWD. Strona sowiecka wyraziła głębokie ubolewanie w związku z tragedią katyńską, nazywając ją "jedną z cięższych zbrodni stalinizmu".

 

 

Źródło: Senat RP