Uroczystości państwowe z okazji Dnia Polonii i Dnia Flagi.

Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie 2 maja 2018 r., z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i najwyższych władz państwowych odbyły się uroczystości z okazji Dnia Flagi oraz Dnia Polonii i Polaków poza Granicami.

W uroczystościach uczestniczył marszałek Senatu Stanisław Karczewski, senatorowie, Szef Kancelarii Senatu min. Jakub Kowalski oraz Polonijna Rada Konsultacyjna.

Prezydent podziękował Polonii i Polakom za granicą za działalność dla Polski i polskości. „To nauczycielom polonijnym, którzy uczą języka polskiego i historii zawdzięczamy, że trwa nasza wspólnota, że Polska jest ojczyzną tych młodych ludzi” – mówił prezydent. Dziękował za budowanie i utrwalanie polskości w młodym pokoleniu.

Prezydent wręczył najwyższe odznaczenia państwowe polonijnym działaczom, a potem polskie flagi przedstawicielom organizacji polonijnych i polskich. Pogratulował odznaczonym. Podziękował za ich działalność na rzecz rodaków poza granicami - tę kulturalną, społeczną, a także służącą wychowaniu młodzieży.

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski - za wybitne zasługi w niesieniu pomocy osobom potrzebującym, za działalność społeczną i charytatywną - odznaczona została siostra Michaela Rak, założycielka i dyrektorka Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie.

Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej - za wybitne zasługi w niesieniu oświaty wśród społeczności polskiej w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz za upowszechnianie wiedzy o Polsce - odznaczona została Iwona Drąg-Korga, nauczycielka polonijna i prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. To samo odznaczenie, za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności polskiej w Stambule oraz za popularyzowanie polskiego dziedzictwa kulturowego otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, otrzymał Daniel Ohotski - przedstawiciel polonijnej społeczności Adampola.

Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP otrzymał również Władysław Strutyński, wykładowca uniwersytecki, wiceprzewodniczący Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie - za wybitne zasługi w krzewieniu polskości na Bukowinie oraz za osiągnięcia naukowe w dziedzinie historii i za działalność polonijną.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski - za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Hiszpanii oraz za osiągnięcia naukowe w dziedzinie teologii - odznaczony został ojciec Marek Raczkiewicz, duszpasterz polonijny w Hiszpanii oraz wykładowca uniwersytecki. Takie same odznaczenie - za wybitne zasługi w promowaniu Polski na świecie oraz za propagowanie polskich tradycji kulinarnych - otrzymał Damian Wawrzyniak, właściciel restauracji "House of Feast" w Peterborough, propagator polskich tradycji kulinarnych w Wielkiej Brytanii.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej odznaczona została - za wybitne zasługi w działalności polonijnej oraz za upowszechnianie wiedzy o Polsce - Helena Usova założycielka i redaktor naczelna polonijnego czasopisma "Jutrzenka" w Republice Mołdawii.

Prezydent wręczył również flagi państwowe organizacjom z kraju oraz polonijnym. Flagi otrzymały m.in. organizacje harcerskie, polskie szkoły obchodzące jubileusz swojego powstania, hospicja, instytucje kościelne oraz kulturalne, a także organizacje "szczególnie zasłużone" w działalności społecznej, kulturalnej i gospodarczej.

Odznaczona przez prezydenta Iwona Drąg-Korga z Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku - przemawiając w imieniu wyróżnionych - oceniła, że "pamięć państwa polskiego o Polakach mieszkających w różnych krajach świata jest bardzo ważna". "Pokazuje, że nasze skromne czyny są istotne, że nasza praca przynosi owoce w postaci lepszego rozumienia spraw Polski na świecie, a w młodym pokoleniu kształtuje dumę z bycia Polakiem" - powiedziała Drąg-Korga.

Podkreśliła, że Polacy mieszkający zagranicą poprzez działalność w polonijnych organizacjach "naukowych, kulturalnych, społecznych czy oświatowych przekazują swoją wiedzę i umiejętności, aby kształcić nowe pokolenia oraz przechowywać i udostępniać polskie archiwa i pamiątki". Zapewniła też, że Polonia "ma siły, aby powalczyć o dobre imię Polski" oraz mówić na świecie o osiągnięciach Polaków, ich bohaterstwie oraz "walce o wolność i pokój".

Uroczystości na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego poprzedziło podniesienie flagi państwowej na Wieżę Zegarową Zamku Królewskiego. W ceremonii wziął udział prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą.

Dzień Polonii i Polaków za Granicą został ustanowiony przez Sejm z inicjatywy Senatu w 2002 roku w „dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność oraz przywiązanie do polskości, a także pomoc Ojczyźnie w najtrudniejszych momentach.”

Państwo Polskie w uznaniu zasług Polonii w odzyskaniu przez Polskę niepodległości postanowiło udzielać pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z krajem i nałożyło na Senat ten konstytucyjny obowiązek.

Największa Polonia za granicą żyje w Stanach Zjednoczonych – ponad 10 mln osób. Drugim, co do liczebności, skupiskiem są Niemcy – ponad 2 mln osób, następnie Brazylia – ok. 1,9 mln osób. Liczna Polonia zamieszkuje Francję i Kanadę. Także na Wschodzie żyją nasi rodacy, którzy nigdy nie opuścili Polski. Znaleźli się poza granicami na skutek powojennego przesunięcia granic. Najwięcej Polaków mieszka do dziś na Białorusi, Litwie i Ukrainie. Małe grupy polonijne żyją również w takich miejscach jak: Oceania, Birma, Katar, Nepal, Salwador, Trynidad, Surinam, Antyle Holenderskie, Barbados, Mali oraz Antarktyda (polska stacja badawcza). Zakłada się, że nie ma na świecie państwa, w którym nie mieszka chociażby jeden Polak.

Łącznie, jak się szacuje, poza Polską mieszka około 21 milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia.

Z okazji tego święta marszałek Senatu, który jest opiekunem Polonii, jak co roku wygłosi orędzie na antenie Telewizji Polonia.

 

 

Źródło: Senat RP