Uroczysty finał konkursu „Orzeł Biały – nasza duma”.

Laureaci ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Orzeł Biały – nasza duma” otrzymali 7 maja 2018 r. w Senacie nagrody i wyróżnienia z rąk marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego oraz przewodniczącego komisji konkursowej senatora Jana Rulewskiego.

„To bardzo ważne, abyśmy dbali o nasze symbole narodowe." – powiedział marszałek Senatu. "To jednoczy nas, spaja i przypomina o tym, o czym mówi również tytuł konkursu - o naszej dumie. Orzeł biały to nasza duma, biało-czerwona flaga to nasza duma. To, że jesteśmy Polakami to nasza duma” – podkreślił Stanisław Karczewski. Zaapelował, aby w dniu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wywiesić flagi narodowe, aby Polska w tym dniu była biało-czerwona. Marszałek zaznaczył, że cieszy go udział aż 2500 szkół w konkursie. Jego zdaniem różnorodność nadesłanych prac ukazuje, jak wiele talentów ma polska młodzież. „Wszyscy wygraliście, za to, że wzięliście udział w konkursie. Jak podczas olimpiady – udział jest najważniejszy. Zwycięstwo jest ważne, ale to, że włożyliście tyle wysiłku w przygotowanie prac konkursowych to wasz sukces, a także waszych nauczycieli i rodziców” – powiedział Stanisław Karczewski. „Macie szczęście, że wasi nauczyciele i rodzice przekazują wam prawdziwą historię. Nasze pokolenie było oszukiwane, nie mówiono nam o Katyniu w szkołach.” – mówił do młodzieży Stanisław Karczewski.

„Znajdujemy się w miejscu historycznym. Po roku 89, w tym budynku senator Zbigniew Romaszewski powiesił orła białego. I wy – uczestnicząc w tym konkursu – potwierdzacie, że było to słuszne” – powiedział senator Jan Rulewski. Przewodniczący komisji konkursowej, podkreślił ogrom przedsięwzięcia, jakim była tegoroczna edycja konkursu. W jego przeprowadzenie zaangażowało się 48 senatorów, w ponad 2500 instytucjach oświatowych wykonano ponad 10000 prac spełniających kryteria udziału w konkursie.

Nagrody przyznano w dwóch kategoriach wiekowych:

Kategoria uczniów szkół podstawowych - klasy IV-VII:

I miejsce – Mateusz Sierżęga, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie, biuro senatorskie sen. Konstantego Radziwiłła

II miejsce – Katarzyna Sufin, Szkoła Podstawowa w Kołbaczu, biuro senatorskie sen. Tomasza Grodzkiego

III miejsce – Szymon Kusiński, Szkoła Podstawowa im. Józefa Lipskiego w Szczurach, biuro senatorskie sen. Łukasza Mikołajczyka

Kategoria uczniów szkół ponadpodstawowych:

I miejsce – Weronika Sobczyk Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Opatowie, biuro senatorskie sen. Krzysztofa Słonia

II miejsce – Jakub Frankiewicz I Liceum Ogólnokształcące Carolinum w Nysie, biuro senatorskie sen. Grzegorza Peczkisa

III miejsce – Klaudia Faruga Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie, biuro senatorskie sen. Wojciecha Piechy

Komisja konkursowa zdecydowała o przyznaniu wyróżnień:

w kategorii uczniów szkół podstawowych - klasy IV-VII:

Oskar Morański, Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie, biuro senatorskie sen. Jana Rulewskiego

Alicja Kowalska, Szkoła Podstawowa w Długopolu Dolnym, biuro senatorskie sen. Aleksandra Szweda

w kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych:

Paulina Klisowska, Zespół Szkół nr 19 we Wrocławiu Biuro Senatorskie, sen. Barbary Zdrojewskiej

Konrad Sadoch, Zespół Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie, biuro senatorskie sen. Aleksandra Pocieja

Łukasz Mrożek, Liceum Plastyczne im A. Kenara w Zakopanem, biuro senatorskie sen. Jana Hamerskiego

Uroczystość uświetnił koncert Chóru Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego. Prace laureatów pierwszego etapu zostały zaprezentowane na wystawie w Senacie.

Tegoroczna edycja konkursu plastycznego „Orzeł Biały – nasza duma”, pod patronatem marszałka Senatu, jest częścią obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tematem prac jest polskie godło, od Mieszka I do czasów współczesnych. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całym kraju. Jego celem jest zainteresowanie uczniów znaczeniem naszych symboli narodowych, a także popularyzacja wiedzy o godle. Konkurs składa się z 2 etapów: okręgowego, organizowanego przez senatorów w swoich okręgach wyborczych oraz ogólnopolskiego, organizowanego w Senacie.

 

 

Źródło: Senat RP