Spotkanie z prezydentem Czech.

O dobrych relacjach bilateralnych polsko-czeskich, o współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej obu państw, a także o mniejszości polskiej w Czechach rozmawiał 10 maja 2018 r. marszałek Senatu Stanisław Karczewski z prezydentem Czech Miloszem Zemanem.

Politycy zgodzili się , że ostatnie lata to bardzo intensywny czas we współpracy polsko-czeskiej. Wyrazili nadzieję na utrzymanie dynamiki tej współpracy także w wymiarze parlamentarnym.

Marszałek Karczewski z zadowoleniem przyjął informację o powołaniu w czeskim parlamencie Grupy Przyjaźni Czesko-Polskiej. Podkreślił, że w polskim parlamencie w Grupie Parlamentarnej Polsko-Czeskiej bardzo aktywnie pracuje trzech senatorów. Dodał, że dobrze układa się współpraca między Senatami obu państw. Wspominał swoją wizytę w Pradze i wizytę przewodniczącego czeskiego Senatu w Warszawie.

Marszałek powiedział, że Senat poza funkcją legislacyjną sprawuje pieczę nad Polonią i Polakami za granicą. Podkreślił, że szacuje się, iż poza granicami żyje od 16 do 20 milionów Polaków. Wyraził wdzięczność za wsparcie okazywane mniejszości polskiej w Czechach. „Doceniam tę pomoc i fakt, że Polacy w Czechach stali się partnerem dla władz czeskich, o czym świadczy choćby fakt, iż Polacy pełnią funkcje w strukturach władz lokalnych, a w wyborach do Senatu mandat otrzymał przedstawiciel mniejszości polskiej” – powiedział marszałek. Dodał, że zwłaszcza docenia finansowanie systemu szkolnictwa mniejszościowego na trzech poziomach – przedszkolnym, podstawowym i średnim.

Prezydent powiedział, że mandat do czeskiego Senatu otrzymał pełnomocnik jednego z województw, gdzie jest duża mniejszość polska. Podkreślił, że wśród polskiej mniejszości jest dużo jego wyborców.

Politycy rozmawiali ponadto o usytuowaniu prezydenta i Senatu w systemie politycznym obu państw, o instytucji weta, a także o roli referendów lokalnych i ogólnokrajowych. Prezydent Zeman zaznaczył, że polskie rozwiązania w kwestii weta i organizacji referendów mogą być inspirujące dla Czechów.

Milosz Zeman sprawuje urząd prezydenta Republiki Czeskiej od marca 2013 roku, w styczniu 2018 roku został ponownie wybrany na prezydenta.

 

 

Źródło: Senat RP