Przygotowania do turnieju drużyn piłkarskich parlamentów państw V4.

Trwają przygotowania do turnieju drużyn piłkarskich parlamentów państw V4, który odbędzie się w dniach 22-23 czerwca 2018 r. na Węgrzech.

Turniej będzie towarzyszył nieformalnemu spotkaniu przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej.

Elementem przygotowań do rozgrywek na Węgrzech był III Międzynarodowy Turniej o Puchar Wicemarszałek Senatu Marii Koc. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski oraz wicemarszałek Maria Koc 7 czerwca 2018 r. w Senacie wręczyli puchar i dyplomy członkom reprezentacji Senatu.

III Międzynarodowy Turniej o Puchar Wicemarszałek Senatu Marii Koc odbył się 26 maja 2018 r. na stadionie miejskim w Węgrowie. To był mecz pomiędzy reprezentacją Senatu a Czarnymi Węgrów Oldboys. Drużyna senacka wygrała 3:0, dwie bramki zdobył senator Aleksander Szwed. W skład zespołu weszki m.in. senatorowie Jerzy Wcisła, Andrzej Mioduszewski, Aleksander Szwed i Adam Gawęda.Patronat honorowy nad wydarzeniem objął minister energii Krzysztof Tchórzewski.

 

 

Źródło: Senat RP