Briefing Marszałka Senatu RP przed 64. posiedzeniem.

24 lipca 2018 roku przed 64. Posiedzeniem Senatu RP Marszałek Stanisław Karczewski na briefingu prasowym poinformował o planowanym przebiegu obrad.

Izba zajmie się między innymi: wnioskiem prezydenta Andrzeja Dudy o przeprowadzenie referendum konsultacyjnego w sprawie zmiany konstytucji, ustawą o Sądzie Najwyższym, ustawą o przekształceniu prawa do użytkowania wieczystego, ustawą o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawą zmieniającą Kodeks wyborczy.

Stanisław Karczewski odniósł się do spotkania z mieszkańcami Gdyni, które odbył w poprzednią sobotę. Powiedział, że było na nim wiele osób, które próbowało zakłócić spokój, przeszkadzało, wyrywało mikrofony. W ocenie Marszałka taka praktyka nie powinna mieć miejsca. Zauważył, że są osoby, które wbrew zakazom i logice próbowały się dostać na teren parlamentu, przekraczając wszelkie bariery dosłownie i w przenośni. Marszałek zaapelował o obniżenie temperatury sporu politycznego. Przyznał, że sam jednak uległ emocjom i za użyty przez niego podczas spotkania skrót myślowy przeprosił, tych którzy niesłusznie poczuli się dotknięci. Powiedział, że politycy wszystkich opcji politycznych powinni zabiegać o uspokojenie emocji. Nie powinno dochodzić do agresji i aktów wandalizmu. Przypomniał, że w Polsce każdy może swobodnie demonstrować, ale nikogo nie wolno narażać na niebezpieczeństwo.

Marszałek Karczewski przypomniał, że dziś jest obchodzone Święto Policji. Podziękował funkcjonariuszom za ich ciężką pracę, za dbałość o to, by w Polsce było bezpiecznie. Stanisław Karczewski powiedział, że to między innymi dzięki ich pracy Polska jest krajem bezpiecznym.

Marszałek przypomniał, że przed II wojną światową teren Sejmu był ogrodzony. Podkreślił, że sam nie jest zwolennikiem ogrodzenia, ale najważniejsze jest przestrzeganie prawa i chciałby, aby nikt do tworzenia tych ogrodzeń nie prowokował.

Marszałek odpowiadał na pytania dziennikarzy. W odpowiedzi na pytanie dotyczące opinii prawnej senackiego biura legislacyjnego w sprawie ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego powiedział, że każda opinia jest brana pod uwagę.

Odnosząc się do kwestii wniosku prezydenta RP Andrzeja Dudy w sprawie przeprowadzenia referendum konsultacyjnego powiedział, że ostateczna decyzja senatorów nie została podjęta. Powiedział, że inicjatywa prezydenta jest traktowana z najwyższym szacunkiem, a potrzeba zamiany konstytucji jest bardzo ważna. Powiedział, że niestety zaproponowany termin nie jest najlepszy.

Na zakończenie konferencji Marszałek został zapytany o prezesa Sądu Najwyższego. Odpowiedział, że według obowiązującego prawa Małgorzata Gersdorf nie jest już I Prezesem Sądu Najwyższego z uwagi na fakt, że przeszła w stan spoczynku jako sędzia.

Zapraszamy do obejrzenia całego briefingu prasowego Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego.

Video: Senat RP