Marszałek Senatu spotkał się z młodzieżą białoruską.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski spotkał się 26 lipca 2018 r. w Senacie z młodzieżą białoruską. Na nurtujące młodych Białorusinów pytanie, czy jest nadzieja na „europejskość” Białorusi, marszałek Senatu odpowiedział, że Polsce bardzo na tym zależy.

Prawie 30 młodych Białorusinów przybyło do Polski w ramach corocznej szkoły letniej Ruchu „O Wolność”, odbywającej się w br. pod hasłem „Miejsce Białorusi w Europie”. Młodzieży towarzyszyli współprzewodniczący zarządu Fundacji Białoruski Dom Warszawa Aliaksandr Zarembiuk i przedstawiciel opozycji białoruskiej Yury Hubarevich. Fundacja prowadzi działania na rzecz rozwoju demokracji i białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego, współpracy transgranicznej i edukacyjnej oraz wsparcia białoruskiej diaspory w Warszawie.

Marszałek Karczewski poinformował, że mimo iż rzadko bywa na Białorusi w najbliższym czasie odwiedzi ten kraj dwa razy m.in. w związku z obchodami 30-lecia Związku Polaków na Białorusi (28 lipca), a także z okazji Dnia Narodowego Czytania (jesienią). Przypomniał on, że na Białorusi żyje około miliona osób mających polskie korzenie i że Senat sprawuje opiekę nad Polonią i Polakami zagranicą.

Podkreślił, że Polsce zależy na tym, aby polsko-białoruskie i europejsko-białoruskie kontakty były jak najlepsze. „Chcemy, aby Białoruś była otwarta na Europę, chcemy otwierać tę furtkę do Europy, do Unii Europejskiej dla Białorusi” – zadeklarował marszałek Senatu. „Stąd moje wizyty w Waszym kraju. Nasze relacje są bardzo zmienne. Czasami wydaje się, że są bardzo dobre i ta furtka się otwiera, a czasami jest gorzej i ona się zamyka. Ale jesteśmy optymistami i trwamy przy tym, aby przywrócić Białoruś Europie” - powiedział. „Polska to dumny naród, który ceni sobie wolność. Cenimy i dbamy o naszą historię, o nasze dziedzictwo narodowe. Tylko ten naród, który o to dba, dba też o swoją przyszłość”- powiedział Stanisław Karczewski.

Zdaniem marszałka Senatu, Polska rozwija się bardzo dynamicznie, także dzięki temu, że jest suwerenna i bezpieczna. Zwrócił uwagę na duży i trwały wzrost gospodarczy oraz niskie bezrobocie. „To jest nasz wielki sukces, ale nie osiągnęliśmy tego z dnia na dzień, tylko w efekcie długiego procesu, trwającego od 30 lat. Cały czas budujemy naszą wolność i demokrację. Jestem przekonany, że nasze relacje będą coraz lepsze. Białoruś współpracująca z Europą jest dla Polski wartością dodaną ” – oświadczył.

Młodzi Białorusini mówili o tym, co im się najbardziej podoba w Polsce, a mianowicie o „świetnym państwie, w którym panuje duch wolności”, ulicach pełnych ludzi, a nie sił policyjnych, protestach, których nikt nie zabrania, szacunku dla historii, wyrażonym m.in. w odbudowie Warszawy ze zniszczeń wojennych i licznych pomnikach, wspaniałych muzeach takich, jak Polin czy Chopina. Mówili też o zielonej Warszawie, ścieżkach rowerowych, bateriach słonecznych, klimatyzowanym transporcie miejskim. Podkreślali, że są pod wrażeniem otwartości i życzliwości marszałka Senatu, a także tego, że bez żadnych problemów mogli przysłuchiwać się obradom Senatu.

 

 

Źródło: Senat RP