Narodowe czytanie w Wiedniu.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski późnym popołudniem 8 września 2018 r., w polskiej ambasadzie w Wiedniu, wspólnie z licznie zgromadzonymi rodakami mieszkającymi w Austrii czytał „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

Marszałek po raz kolejny przyłączył się do akcji Narodowego Czytania, którą honorowym patronatem objęła para prezydencka. Narodowe Czytanie w Wiedniu rozpoczęło wizytę senackiej delegacji w Austrii. Marszałkowi w podróży towarzyszą senatorowie Sławomir Rybicki i Jan Hamerski. Senacka delegacja będzie uczestniczyć w niedzielę w obchodach 335. rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej i 35. rocznicy wizyty ojca św. Jana Pawła II na Kahlenbergu. Ostatniego dnia wizyty przewidziane są spotkania z politykami austriackimi.

„Akcje takie jak Narodowe Czytanie wzmacniają naszą narodową jedność; kontynuujcie je w kolejnych latach i zachęcajcie młodzież do czytania wielkich dzieł literatury polskiej” - apelował w sobotę w Wiedniu do Polonii marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Wyraził nadzieję, że Polonia na całym świecie włączy się w tę akcję.

„Mam tremę, jak przed każdym publicznym występem” – powiedział marszałek Karczewski do Polonii tuż przed narodowym czytaniem. „Postanowiłem, by tu odbyło się tym razem narodowe czytanie poza granicami, bo to okazja do spotkania i dialogu. Ten dialog trwa i jest on podstawą do wzmocnienia współpracy” - dodał. Podkreślił, że Polonia dla Senatu jest ważnym obszarem działania. „Gdyby Senat zajmował się tylko Polonią to i tak brakowałoby czasu, by wszystkie zadania wykonać” - powiedział. Przypomniał, że zwiększone zostały środki na Polonię do 100 mln zł. Wniosków wpłynęło na kwotę 370 mln zł. „To nas cieszy, bo świadczy o aktywności Polonii i o tym, że chce ona utrzymywać kontakt z ojczyzną” - podkreślił.

Zależy nam na edukacji Polaków poza granicami i na wizytach młodych Polaków zza granicy w Polsce – podkreślił marszałek. Mówił, że w tym roku dzięki pieniądzom na opiekę nad Polonią w Polsce wakacje spędziło 8 tys. młodych Polaków zza granicy. „Ci młodzi ludzie dotykają naszej tradycji, ważnych miejsc historycznych – zakochują się w Polsce” – powiedział marszałek. Tego życzę młodym ludziom, a także dobrych wyników w nauce na początku tego roku szkolnego. Dziękował Polonii za współpracę, za działalność na rzecz łączności z ojczyzną, dziękował ambasador w Wiedniu i pracownikom tej placówki dyplomatycznej za pracę z tutejszą Polonią i za opiekę.

Ambasador Jolanta Kozłowska mówiła, że akcja "jest potwierdzeniem mocnych więzi łączących Polskę z ogromną rzeszą obywateli rozproszonych na świecie".

Poinformowała, że w czasie rozpoczętej wizyty marszałek Senatu spotka się ze swoją austriacką odpowiedniczką, Inge Posch-Gruską. Powiedziała, że podczas tego spotkania S. Karczewski będzie mógł poruszyć nie tylko temat współpracy bilateralnej, ale również upamiętnienia polskich ofiar obozów koncentracyjnych oraz zakupu trzech działek, będących pozostałością po obozie Mauthausen-Gusen. Jak oceniła, taki krok "spotkałby się z bardzo dobrym przyjęciem wspólnoty międzynarodowej i wszystkich Polaków".

Do lektury „Przedwiośnia” uczestników wydarzenia wprowadziła Hanna Kaczmarczyk, dyrektor Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy polskiej ambasadzie w Wiedniu. Fragment powieści, z podziałem na role czytali: marszałek Senatu Stanisław Karczewski, aktor Teatru Starego z Krakowa Zygmunt Józefczak, ambasador Polski w Austrii Jolanta Róża Kozłowska, Krzysztof Weronowski-Ptaszyński (ZHP) oraz Paulina Dąbrowska (uczennica Szkolnego Punktu Konsultacyjnego).

Narodowe Czytanie to akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej. Polega ona na publicznym czytaniu obszernych fragmentów dzieł, które wybierane są w drodze głosowania. Wspólne czytanie dzieł narodowej literatury odbyło się siódmy raz. Senat, który jest opiekunem Polonii i Polaków poza granicami, przywiązuje ogromną wagę do edukacji polskiej młodzieży i dzieci żyjących z dala od ojczyzny, a także do znajomości języka polskiego. Wspólne czytanie lektur z rodakami z zagranicy wpisuje się w popularyzację polskich dzieł literackich i pięknej polszczyzny.

Pobyt marszałka w Wiedniu jest okazją do spotkania i rozmowy z austriacką Polonią. Przedstawiciele organizacji polonijnych mówili o prowadzonej działalności i swoich problemach dotyczących m.in. finansowania polonijnej edukacji, braku domu polskiego – miejsca spotkań Polonii, a także o bolączkach wynikających z braku statusu mniejszości narodowej.

Szacuje się, że Polonia w Austrii liczy ok. 100 tys. osób. Najwięcej Polaków żyje w Wiedniu, Linzu, Grazu, Salzburgu, Insbruku i Klagenfurcie. W Austrii działa ok. 60 organizacji polonijnych. Stowarzyszeniem spełniającym od kilkunastu lat funkcję „dachową” jest Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii”(FP) zrzeszająca aktualnie 13 organizacji z Wiednia oraz Linzu i Klagenfurtu.

 

 

Źródło: Senat RP