Marszałek Senatu z premierem Nadrenii Północnej – Westfalii o Polonii.

Sprawy Polonii i Polaków zamieszkałych w Niemczech zdominowały 1 października 2018 r. spotkanie marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego z premierem Nadrenii Północnej- Westfalii Arminem Laschetem.

Politycy rozmawiali m.in. o remoncie domu polskiego w Bochum.

W Nadrenii Północnej - Westfalii żyje ponad 600 000 Polaków.

Marszałek Karczewski wyraził zadowolenie z rozwoju relacji polsko-niemieckich i regularnych spotkań, na różnych szczeblach. Wspominał swoją wizytę z lipca tego roku w Niemczech, spotkanie z premierem i otwarcie Konsulatu Honorowego RP w Duesseldorfie - pierwszej takiej placówki w kraju związkowym Nadrenii Północnej - Westfalii. Marszałek podziękował premierowi za to, że władze tego landu sprzyjają nauce języka polskiego w szkołach. W 100 szkołach tego landu uczniowie mogą się uczyć języka polskiego jako ojczystego.

Marszałek Senatu zwrócił się do premiera Lascheta o jak najszybsze rozpoczęcie remontu Domu Polskiego w Bochum. Podkreślił, że w trakcie swojej wizyty w Niemczech odwiedził ten dom i jest on w bardzo złym stanie, a miejscowi Polacy nie mają gdzie się spotykać.

Thorsten Klute, pełnomocnik ds. Polonii w Nadrenii Północnej - Westfalii poinformował, że są już zapewnione pieniądze na remont tego domu w wysokości 1,4 mln euro, ale istnieją przeszkody formalne dotyczące podpisania umowy między Związkiem Polaków w Niemczech a organizacją samorządową, od czego zależy rozpoczęcie remontu. Premier Laschet zapewnił marszałka, że po powrocie do Niemiec przyjrzy się tej umowie i że z pewnością znajdzie się rozwiązanie.

Dom Polski w Bochum to historyczna siedziba i własność Związku Polaków w Niemczech zwrócona związkowi przez RFN po II wojnie światowej. Na podstawie porozumienia polsko-niemieckiego dom ma być wyremontowany ze środków niemieckich. Po remoncie ma się stać siedzibą Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków w Niemczech.

Politycy uznali, że jest przestrzeń do rozszerzania kontaktów między obu państwami poprzez rozwój współpracy między regionami obu państw, a także wymianę młodzieży, partnerstwo między miastami.

W spotkaniu uczestniczyli senatorowie: Jan Maria Jackowski i Konstanty Radziwiłł.

 

 

Źródło: Senat RP