Wizyta marszałka Senatu w Mołdawii.

Od spotkania z przewodniczącym parlamentu Mołdawii Andrianem Candu 4 października 2018 r. rozpoczęła się oficjalna wizyta marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego w Mołdawii.

Marszałkowi towarzyszą senatorowie: Waldemar Kraska i Konstanty Radziwiłł oraz wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Papierz.

Podczas spotkania z przewodniczącym parlamentu rozmawiano o staraniach Mołdawii o przystąpienie do Unii Europejskiej, wspieraniu tych dążeń przez Polskę oraz o dalszym rozwijaniu współpracy parlamentarnej, gospodarczej i wymiany naukowej.

„Polska była, jest i będzie ambasadorem Mołdawii. Będziemy wspierać Mołdawię w dążeniu do Unii Europejskiej” – zadeklarował marszałek Senatu. Mówił, że Polska zdobyła doświadczenie podczas procesu integracji z Unia Europejską, która nie zawsze była łatwa, dlatego wspierając Mołdawię chętnie podzieli się swoją wiedzą. „Polska ceni sobie członkostwo w Unii Europejskiej. Wnieśliśmy do wspólnoty duży wkład, ale i wiele otrzymaliśmy. Obecnie ponad 80 procent Polaków jest zadowolonych z przynależenia do Wspólnoty. Dziś dzielimy się swoimi doświadczeniami” – powiedział. Marszałek wyraził zadowolenie ze zmian, jakie zaszły do tej pory w Mołdawii, wskazał jednocześnie, że jeszcze wiele wyzwań stoi przed tym krajem i potrzeba przeprowadzania dalszych reform. Stanisław Karczewski mówił także, iż jest zwolennikiem rozszerzenia Unii Europejskiej. Mówił, że widzi w tym rozwiązaniu wzmocnienie wspólnoty, która obecnie przechodzi kryzys. „Nie chcemy Unii dwóch czy trzech prędkości. Cenimy sobie, suwerenność i niezależność i chcemy solidarnie z innymi państwami budować dalej silną Unie Europejska” – podkreślił marszałek Senatu.

Przewodniczący parlamentu Mołdawii Andrian Candu podziękował za pomoc na drodze do przystąpienia do Unii Europejskiej. Podkreślił, że jest to czas pełen wyzwań, ale parlament i rząd starają się, aby Mołdawia stała się krajem dobrobytu. Mołdawię i Polskę łącza bardzo dobre relacje. „Bardzo się cieszymy, że Polska staje się ważnym graczem na arenie międzynarodowej. Parlament organizuje wiele wydarzeń i zaprasza liderów, aby promować Europę Środkowo-Wschodnią” – podkreślił przewodniczący. Zaznaczył, ze Polska była jednym z pierwszych krajów, które tworzyło projekt Partnerstwa Wschodniego.

Tego samego dnia delegacja z marszałkiem Senatu na czele spotkała się z premierem Mołdawii Pavlem Filipem. Marszałek Senatu podziękował za wspieranie przez mołdawski rząd mniejszości polskiej mieszkającej w tym kraju. „To około 5 tysięcy osób, które czują się Polakami, choć nie zawsze mówią po polsku, ale kultywują polska kulturę i tradycje” – powiedział Stanisław Karczewski. Powiedział, że jednym z zadań Senatu jest sprawowanie opieki nad Polonia i Polakami za granicą. „Nasza wizyta jest skierowana również na wspieranie Polonii” – podkreślił.

Marszałek Karczewski mówił, że Mołdawia nadal będzie wspierana przez Polskę w swoich aspiracjach europejskich oraz, że pozostanie państwem priorytetowym w zakresie polskiej pomocy rozwojowej.

Premier Pavel Filip podziękował za wsparcie ze strony Polski i podkreślił, że rząd mołdawski wprowadza zmiany, by spełnić warunki przystąpienia do Unii Europejskiej. Podkreślił, że zadaniem rządu jest przede wszystkim zmiana systemu prawnego. Zaznaczył, że obecny rząd przeprowadził najwięcej reform w historii. Jako przykład wskazał reformę systemu bankowego, dzięki której Mołdawia stała się atrakcyjna dla zagranicznych inwestorów z tego sektora, a także rozpoczęte reformy sądownictwa i prokuratury. Wymienił nowo powołane instytucje m.in. do zapobiegającej praniu brudnych pieniędzy. Wspomniał także o reformie służby zdrowia, która została rozpoczęta, a jej efektem są zmiany dotycząc medycyny pierwszego kontaktu. Umożliwiają one otwieranie prywatnych praktyk, dzięki czemu kraj może stać się bardziej atrakcyjny dla lekarzy. „Obecnie jest wyjazdu lekarzy do Rumunii są rzeczywistym problemem. Możemy się z tym zmierzyć, mamy kompleksowy podejście” – powiedział premier. Wyraził nadzieję, że po wyborach parlamentarnych, które odbędą się w Mołdawii na początku 2019 roku, zmiany będą kontynuowane.

W planie wizyty jest spotkanie z prezydentem Igorem Dodonem. Marszałek Senatu weźmie udział w otwarciu konferencji „Nowości w Medycynie”, która została zorganizowana z okazji 20-lecia powołania Stowarzyszenia Polonijnych Organizacji Medycznych w Mołdawii. Wizyta będzie także okazją do spotkania z Polonią i Polakami mieszkającymi w Mołdawii.

Marszałek i senatorowie 5 października spotkają się także z uczestnikami konkursów im. I. J. Paderewskiego i J. Matejki oraz weźmie udział w koncercie z okazji 100-lecia Niepodległości Polski w Filharmonii Narodowej.

źródło i foto: Senat RP