Polonijna konferencja „Nowości w Medycynie” w Kiszyniowie z udziałem marszałka Senatu.

Drugiego dnia wizyty w Mołdawii 5 października 2018 r. marszałek Senatu otworzył konferencję „Nowości w Medycynie”, która została zorganizowana z okazji 20-lecia powołania Stowarzyszenia Polonijnych Organizacji Medycznych w Mołdawii.

 

"Przyjechaliśmy, by przeprowadzić polityczne rozmowy, ale też by spotkać się z Polonią i polskimi lekarzami. Dziękuję za to, że podtrzymujecie kontakty z Polską, podtrzymujecie więź z krajem, ale i z polską medycyną, że organizujecie się i myślicie o Polsce" – powiedział marszałek Senatu otwierając konferencję. Stanisław Karczewski zapewnił, że „lekarzem jest się przez całe życie” i chociaż sam już nie praktykuje, to tęskni za pracą w szpitalu. „Jest żal i tęsknota do zawodu. Dlatego zorganizowałem wiele konferencji w Senacie poświęconych medycynie. Wiele rozwiązań prezentowanych jako innowacyjne, zostały już wprowadzone do codziennej praktyki” – zaznaczył. Marszałek Karczewski życzył uczestnikom, aby konferencja organizowana pod hasłem „Nowości w medycynie” była owocna i stała się miejscem wymiany doświadczeń i wiedzy z zakresu nowych technologii. „Jestem przekonany, że poziom naukowy będzie bardzo wysoki” – dodał marszałek.

W konferencji wzięli udział także: były minister zdrowia senator Konstanty Radziwiłł i przewodniczący senackiej Komisji Zdrowia senator Waldemar Kraska. Obecny był wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Papierz oraz prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Bonisławski.

Stowarzyszenie Polonijnych Organizacji Medycznych w Mołdawii jest organizacją zrzeszającą polskojęzyczne grupy lekarzy, farmaceutów, studentów i rezydentów medycyny przebywających w Mołdawii. Jej celem jest współpraca z polskimi i polonijnymi stowarzyszeniami medycznymi w innych krajach, dbałość o wysoki poziom opieki zdrowotnej w Mołdawii, a także doskonalenie języka polskiego wśród lekarzy polonijnych w Mołdawii. Wypełniając swoją misję stowarzyszenie kultywuje polskie tradycje i obyczaje.

Tego dnia marszałek Senatu, wraz z delegacją, spotkał się z prezydentem Mołdawii Igorem Dodonem. Rozmawiano o współpracy parlamentarnej i gospodarczej, oraz o polityce międzynarodowej. „Nasze relacje są na wysokim poziomie, są to relacje przyjacielskie. Cieszę się, że Pan Prezydent odwiedzi w grudniu Polskę, na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy” – powiedział marszałek Senatu. Wspomniał o spotkaniach na szczeblu parlamentarnym organizowanych w Polsce. „Organizujemy w Warszawie szyty parlamentarne. Mołdawia jest zawsze obecna i bardzo aktywnie w nich uczestniczy” – zaznaczył.

Prezydent Igor Dodon podkreślił, że dotychczasowa współpraca miedzy obydwoma krajami jest na bardzo wysokim poziomie, zarówno na szczeblu parlamentarnym jak i regionalnym. Jego zdaniem Mołdawia powinna kontynuować wprowadzanie reform, gdyż jest to korzystne dla kraju i obywateli. Zaznaczył, że w jego kraju są zwolennicy integracji z Unią Europejską, lecz są także zwolennicy poprawy stosunków z Rosją. Dlatego, jego zdaniem, należy godzić oczekiwania obu tych grup. Marszałek Karczewski przekonywał prezydenta, iż integracja z Unią Europejską byłaby korzystnym rozwiązaniem dla Mołdawii, podobnie jak stało się to w przypadku Polski. Zadeklarował, że Polska będzie wspierać Mołdawię na tej drodze.

Podczas spotkania z przedstawicielami frakcji opozycyjnych w parlamencie i z większością parlamentarną marszałek podziękował za wypowiedzi, które naświetliły delegacji sytuację polityczną w Mołdawii i dały możliwość poznania reprezentowanych w polityce wewnętrznej poglądów. „Ta różnorodność jest charakterystyczna cechą demokracji” – podkreślił marszałek. Dodał, że Polska nadal będzie starać się w jeszcze większym stopniu wykorzystywać potencjał współpracy parlamentarnej. Delegacja Senatu spotkała się z przedstawicielami Partii Socjalistów Republiki Mołdawii, Partii Liberalno-Demokratycznej i Partii Liberalnej.

Źródło i Foto: Senat RP