Wizyta ministra spraw zagranicznych Libanu.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zapewnił ministra spraw zagranicznych i emigrantów Libanu Gebrana Bassila, że Polska nadal będzie wspierać działania stabilizujące sytuację wewnętrzną w Libanie i w regionie.

Marszałek Karczewski 26 października 2018 r. przyjął libańskiego ministra.

Marszałek podkreślił, że Polska traktuje Liban jako ważnego partnera w świecie arabskim. Dodał, że relacje polsko-libańskie układają się dobrze. Zaznaczył, że istnieje duży potencjał do ich rozwoju. S. Karczewski wyraził zaniepokojenie sytuacją w Libanie w związku z toczącą się wojną w Syrii i ogromną liczbą uchodźców syryjskich przebywających w Libanie. Zadeklarował, że Polska nadal będzie wspierać działania stabilizujące sytuację wewnętrzną w Libanie i w regionie. Wskazał, żepokój i pojednanie w rejonie Lewantu są bliskie Polsce i Polakom. „Zabiegamy o to także jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ” – powiedział marszałek.

Minister Gebran Bassil podkreślił, że bez stabilności na Bliskim Wschodzie nie ma mowy o stabilności Europy. Zaznaczył, że ten rejon jest połączony z Europą drogą morską i lądową i oprócz uchodźców terroryzm tymi drogami przenika. W jego ocenie Liban jest państwem bardzo zróżnicowanym i w związku z tym jest ważnym ogniwem w zwalczaniu terroryzmu. Zaznaczył, że jeśli Liban padnie, a takiej liczby uchodźców, jaka przebywa obecnie w jego państwie (1,5 miliona Syryjczyków, 0.5 mln Palestyńczyków) żadne państwo nie udźwignie to należy liczyć się z tym, że uchodźcy zaczną przenikać do Europy. Jak zaznaczył to już się dzieje, bo coraz więcej uchodźców z Syrii przybywa na Cypr. Apelował o zmianę europejskiej polityki wobec imigrantów, o to, by zachęcać Syryjczyków do powrotu na terytorium Syrii, o stwarzanie warunków do życia tam na miejscu – w Syrii, gdzie nie toczy się wojna, a nie wspieranie ich w miejscach dokąd dotarli. Zdaniem ministra taka polityka ograniczy też koszty Wspólnoty Europejskiej związane z tymi kwestiami.

Wizyta ministra spraw zagranicznych Libanu 2Marszałek Karczewski zgodził się z ministrem, że polityka zachęcania uchodźców do powrotu, do swojego kraju ma sens polityczny i ekonomiczny. Powiedział, że Polska popiera taką politykę w Europie. Podkreślił, że Polska angażuje się w rozwiązywanie problemów uchodźców syryjskich, przebywających w krajach sąsiadujących z Syrią, a także w pomoc rozwojową i humanitarną dla Libanu. Dodał, że niedawno w Libanie przebywał premier Mateusz Morawiecki, który zadeklarował dodatkowa pomoc.

Marszałek wyraził też nadzieję na rozwój współpracy parlamentarnej między obu państwami z uwagi na to, że niedawno w Sejmie powstała Polsko-Libańska Grupa Parlamentarna, a w Zgromadzeniu Narodowym Libanu ukonstytuowała się Libańsko-Polska Grupa Przyjaźni.

Politycy rozmawiali ponadto o możliwościach współpracy gospodarczej, handlowej i kulturalnej.

Źródło: Senat RP