Szczepienie profilaktyczne przeciwko grypie.

30 października 2018 roku Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski wraz z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim zaszczepili się profilaktycznie przeciwko grypie.

Minister Łukasz Szumowski podkreślił, że szczepienie profilaktyczne przeciwko grypie może uratować życie, na przykład może zmniejszać zagrożenie wystąpienia zawału serca. Zachęcił osoby starsze oraz osoby mające kontakt z dużą ilością ludzi np. pracowników służby zdrowia do szczepienia się.

Marszałek Senatu przypomniał, że szczepienia są bezpieczne, wyeliminowały wiele groźnych, śmiertelnych chorób.

Minister Łukasz Szumowski został zapytany o protest przeciwko konsolidacji szpitali, który odbył się pod Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Odpowiedział, że uniwersytety mają dość dużą autonomię, wolność badań i zarządzania majątkiem do chwili obecnej nie wpłynęły do ministerstwa informacje dotyczące planów konsolidacji, aczkolwiek konsolidacja taka była rozważana.

Marszałek Stanisław Karczewski został zapytany o plany udziału w uroczystościach 11 listopada. W odpowiedzi poinformował, że nie będzie brał udziału w Marszu Niepodległości. Natomiast weźmie udział we mszy świętej w Świątyni Opatrzności Bożej, w uroczystościach na Placu Piłsudskiego, we wręczeniu orderów Orła Białego, uroczystościach w Arkadach Kubickiego oraz w wieczornym koncercie.

Poinformował, że niedługo rozpocznie wizytę w Kandzie, gdzie wraz z Polonią będzie świętował 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Minister Szumowski poinformował, że plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia jest stabilny i nie zabraknie środków finansowych na wypłaty wynagrodzeń.

Stanisław Karczewski został zapytany o słowa polityka PSL dotyczące możliwych koalicji w samorządach z Prawem i Sprawiedliwością. W odpowiedzi powiedział, że podczas rozmów z członkami PSL mówią oni o tym, że koalicje są możliwe. W przeciwieństwie do tego co mówi prezes Władysław Kosiniak – Kamysz.

Na zakończenie jeden z dziennikarzy zapytał o przepisy prawne dotyczące 30-krotności w limicie składek na ZUS i głosowanie w Senacie nad tymi zapisami. Marszałek Karczewski odpowiedział, że głosowanie przeprowadzone zostało w sposób prawidłowy, senatorowie byli na sali obecni tylko wyciągnęli karty. Kwestia zniesienia limitu obecnej jest rozpatrywana w Trybunale Konstytucyjnym.

Zapraszamy do obejrzenia całej konferencji prasowej marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego i ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

 

 

Video/Foto: Senat RP