Wizyta w Kanadzie - dzień 2.

Przebywająca w stolicy Kanady – Ottawie – delegacja Senatu, z marszałkiem Stanisławem Karczewskim na czele, 6 listopada 2018 r. spotkała się z przewodniczącym Izby Gmin Geoffem Reaganem.

Marszałkowi Senatu towarzyszyli senatorowie Aleksander Bobko i Piotr Florek, Szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski oraz Ambasador RP w Kanadzie Andrzej Kurnicki.

W czasie rozmów z przewodniczącym Reaganem poruszono m.in. temat wzmocnienia współpracy na płaszczyźnie gospodarczej pomiędzy Polską a Kanadą, a także omówiono kwestie bezpieczeństwa. Marszałek Senatu zwrócił uwagę, że to Kanada była pierwszym państwem, które wyraziło zgodę na przystąpienie Polski do NATO.

Członkowie senackiej delegacji rozmawiali także z Andrew Scheerem, przewodniczącym opozycyjnej, Konserwatywnej Partii Kanady, oraz parlamentarzystami wchodzącymi w skład Parlamentarnej Grupy Przyjaźni Kanadyjsko-Polskiej.

Popołudniu, w Ambasadzie RP w Ottawie, marszałek Karczewski, wraz z pozostałymi członkami delegacji i Ambasadorem Kurnickim, spotkali się z przedstawicielami nowo wybranego zarządu Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Ze strony Kongresu głos zabrał m.in. prezes Janusz Tomczak, który przybliżył historię, strukturę i zakres działalności organizacji. "Wizją, jaka przyświeca naszemu powstaniu i działaniu, jest zjednoczenie rozproszonej Polonii. Chcemy także dotrzeć do organizacji nowych i działających poza Kongresem. Dzięki temu będziemy w Kanadzie nadal budować Polonię silną i zwartą" – powiedział prezes Tomczak.

Kongres Polonii Kanadyjskiej, powołany formalnie w 1944 roku, podczas zjazdu Delegatów Polonii Kanadyjskiej, jest organizacją mającą reprezentować w załażeniu interesy całej Polonii kanadyjskiej – zarówno wobec władz kanadyjskich, jak i polskich. Jest to federacja koordynująca działalność wchodzących w jej skład organizacji i stowarzyszeń. Jej obszar działania obejmuje całą Kanadę, a obecnie do Kongresu Polonii Kanadyjskiej należy ponad sto tutejszych organizacji polonijnych.

Tuż po rozmowach z zarządem Kongresu Polonii Kanadyjskiej senatorowie spotkali się z konsulami generalnymi i honorowymi, którzy przedstawili obraz Polonii w Kanadzie, z uwzględnieniem specyfiki społecznej, gospodarczej, politycznej i geograficznej w poszczególnych okręgach konsularnych.

Delegacja odwiedziła także Dom Polski w Ottawie, który jest własnością Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Dom ten skupia w sobie większość życia kulturalnego i społecznego Polonii ottawskiej. Odbywają się w nim wszelkiego rodzaju uroczystości, akademie, a także różne występy artystyczne, organizowane przez tutejsze organizacje polonijne.

Zwracając się do licznie zgromadzonych w tym miejscu przedstawicieli Polonii z prowincji Ontario, marszałek Senatu Stanisław Karczewski podziękował za zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności Polaków mieszkających w Kanadzie i przedstawił założenia współpracy pomiędzy Senatem RP, a organizacjami polonijnymi. Zapowiedział, że Senat będzie zabiegał o to, aby w 2019 roku budżet Kancelarii Senatu przeznaczony na wspieranie Polonii wzrósł do ok. 110 mln złotych, z obecnych 100 mln.

W czasie spotkania marszałek Stanisław Karczewski wręczył medale senackie przedstawicielom organizacji Polonijnych najprężniej działających w rejonie Ottawy, jak i w samej stolicy. Wśród wyróżnionych organizacji znalazły się m.in. Kongres Polonii Kanadyjskiej – Oddział Ottawa, Teatr Polski im. Jadwigi Domańskiej, Szczep Jutrzenka i Lechici ZHP, czy też Fundacja Dziedzictwa Polskiego.

 

 

Źródło: Senat RP