Koncert w Paryżu z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Delegacja Senatu 2 grudnia 2018 r. gościła w Paryżu, w katedrze Św. Ludwika w Pałacu Inwalidów na koncercie upamiętniającym setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Po koncercie marszałek Senatu Stanisław Karczewski przemawiając do przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, francuskich polityków i Polonii w ambasadzie polskiej podkreślił, że Francja może liczyć na Polskę w umacnianiu Unii Europejskiej opartej na równości, wolności i braterstwie.

W skład senackiej delegacji wchodzą wicemarszałek Senatu Michał Seweryński i przewodniczący senackiej Grupy Polsko-Francuskiej, senator Aleksander Pociej.

Marszałek przypomniał, że od czasu zaborów i utraty niepodległości w 1795 r. polskie nadzieje i dążenia do jej odzyskania związane były z Francją. Mówił, że w polskim hymnie i w „Warszawiance” – pieśniach świętych dla Polaków obecna jest Francja z jej umiłowaniem wolności, równości i braterstwa.

Podkreślił, że to we Francji po zakończeniu napoleońskiej epopei oraz upadku w Polsce powstania listopadowego 1831 r. znalazła swoje miejsce Wielka Emigracja. Tu pisał Mickiewicz, Słowacki, Norwid, tu komponował Chopin. To ich dzieła ukształtowały polską tożsamość” – powiedział marszałek.

Dodał, że w 1918 r. kiedy upadły mocarstwa zaborcze i dla Polski powstała polityczna szansa, to we Francji Polska znalazła wierną sojuszniczkę.

S. Karczewski zaznaczył, że i dzisiaj Polska i Francja stoją ramię w ramię wśród narodów wolnej Europy. Upadła żelazna kurtyna, a polskie wartości i polskie doświadczenie historyczne są europejskim doświadczeniem i wartościami.

Podkreślił, że Polska chce wnieść do wspólnej Europy swoje doświadczenia i swoją wrażliwość, dlatego włącza się w instytucje demokratycznego Zachodu. By bronić najważniejszych wartości.

„My w Polsce wiemy dobrze, że wolność, równość i braterstwo nie obronią się same. Dlatego dzisiaj, kiedy odradzają się demony przeszłości, kiedy w Europie granice zmieniane są przemocą, kiedy używa się siły militarnej przeciwko sąsiadom świat wolności, równości i braterstwa musi w sobie znaleźć dość siły, by się temu przeciwstawić” – powiedział marszałek.

Dodał, że te podstawowe wartości są również zagrożone od wewnątrz - kryzysem, jaki przechodzi Unia Europejska. UE oparta na zasadach braterstwa równoprawnych narodów, Unia Europejska, w której silniejsi nie narzucają swej woli słabszym, w której nie ma podziału na centrum i peryferie to Unia, która będzie przykładem dla świata.„Francja może liczyć na Polskę w umacnianiu Unii Europejskiej opartej na wolności, równości i braterstwie” – powiedział marszałek.

Koncert otworzył utwór „Warszawianka” Karola Kurpińskiego, do którego słowa napisał francuski poeta Casimir Delavigne. Na koncert złożyły się: „Fantazja na tematy polskie” Fryderyka Chopina, „Msza” – Karola Kurpińskiego, „Polonez” Jerzego Maksymiuka, „Nocturne” Ignacego Jana Paderewskiego i „Le Chemin de Dames” Jacquesa Alphonsa de Zeegant do poematu Marguerita de Werszowca Rey.

 

 

Źródło: Senat RP