Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

18 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 odbyło się uroczyste doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w którym wziął udział Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski.

Publiczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego zwoływane jest na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) i odbywa się z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Przedmiotem Zgromadzenia Ogólnego była prezentacja informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w roku 2017.