Wręczenie nagród w konkursie dla dziennikarzy polskich i polonijnych.

W Senacie odbyła się 20 grudnia 2018 r. uroczystość wręczenia nagród w konkursie dla dziennikarzy polskich i polonijnych o nagrodę Marszałka Senatu pt. „Odzyskanie niepodległości przez Polskę w pamięci Polaków poza granicami”.

Przewodniczący jury wicemarszałek Michał Seweryński podkreślił, że z nadesłanych prac wynika, iż pamięć o wielkich wydarzeniach historycznych jest wciąż żywa wśród Polonii i Polaków poza granicami.

„Wydarzenia z przeszłości są tak ważne, że determinują życie naszych rodaków poza granicami. Historia towarzyszy zwłaszcza naszym rodakom na dawnych Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej. Z prac wynika, że pamięć historyczna pomogła im przetrwać i zachować przywiązanie do polskości, że przekazują następnym pokoleniom tę pamięć i dbają o patriotyczne wychowanie młodzieży. Zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie żyją Polacy, którzy tak bardzo interesują się historią, iż jest ona nie tylko pasją, ale sposobem na życie” - podkreślił Michał Seweryński.

Podsumowując tegoroczny konkurs wicemarszałek Senatu podkreślił, że to już 15. edycja. W tym roku na konkurs nadesłano 28 prac m.in. z Litwy, Ukrainy, Niemiec, Austrii, Czech, Stanów Zjednoczonych i z Polski. Były wśród nich artykuły prasowe, reportaże radiowe i telewizyjne, a także teksty z portali internetowych.

Laureaci otrzymali nagrody i wyróżnienia z rąk marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. „Serdecznie dziękuję wszystkim dziennikarzom, którzy wzięli udział w konkursie. Szczególnie dziennikarzom pracującym w mediach polonijnych i polskich za granicą. Jesteście obok rodzin, polskich szkół ostoją polskości za granicą. Chcemy Was w tym wyborze waszej drogi życiowej i ważnej roli społecznej podtrzymywać. Dlatego po raz 15. rozpisaliśmy ten konkurs. Zawsze z niecierpliwością czekamy na prace konkursowe, nie mając pewności czy napłyną. I po raz 15 przekonujemy się, że konkurs cieszy się Waszym zainteresowaniem. Dzięki Waszej pracy podtrzymywane są więzi z krajem ojczystym i poczucie przynależności do wspólnoty narodowej” – powiedział marszałek Senatu. Zaznaczył, że tegoroczna edycja konkursu przypada w szczególnym czasie, bo w roku, w którym obchodzimy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. „Za pośrednictwem mediów chcieliśmy się dowiedzieć jak odzyskanie niepodległości, jak wielkie wydarzenia historyczne zapisały się w pamięci Polaków żyjących poza granicami i jaką ta przeszłość pełni rolę w ich życiu. W istocie było to pytanie o pamięć historyczną, o dziedzictwo minionych pokoleń. Bo to pamięć historyczna łączy nas Polaków na całym świecie, daje poczucie więzi, buduje wspólnotę narodową” – mówił Stanisław Karczewski.

Jury przyznało trzy nagrody:

I nagrodę Otylii Tobole i Jiříemu Brzósce za reportaż filmowy pt. „Stara fotografia” wyemitowany w Telewizji Polar Ostrava. Jury wysoko oceniło obszerny reportaż filmowy, o Polakach ze Śląska Cieszyńskiego. Opowieść o tym, jaką rolę odgrywają wielkie wydarzenia historyczne w życiu Polaków, żyjących poza granicami spinają dwie fotografie – jedna archiwalna z 27 października 1918 r., pokazująca tłum ludzi na rynku w Cieszynie opowiadający się za polskością tych ziem i druga - współczesna z 11 listopada 2018 r. z uroczystości 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

II nagrodę Joannie Sikorze za reportaż radiowy pt. „Między okiem a historią” wyemitowany na antenie Radia Białystok. Jury doceniło dotarcie do niezwykłej osoby - bohatera reportażu – właściciela prywatnego muzeum w Grodnie, który kolekcjonuje nie tylko przedmioty – pamiątki związane z historią Grodna, ale także ciekawe historie. Bohater reportażu żyje historią i dla historii.

III nagrodę Beacie Brokowskiej za tekst pt. „Nie rozstały się z Polską, choć ich dom to Francja, Litwa i Peru”, opublikowany w „Gazecie Olsztyńskiej”. Jury nagrodziło pracę za barwną historię trzech Polek, które, z różnych powodów, znalazły się poza granicami, ale Polska obecna jest w ich codziennym życiu. Ich rodzinne historie na tle ważnych wydarzeń historycznych są na tyle ważne, że determinują ich życie na obczyźnie.

Ponadto zostały przyznane trzy równorzędne wyróżnienia:

Elżbiecie Lewak za tekst „Dzisiaj to już rozumiem – wspomnienia lwowianki” opublikowany w „Kurierze Galicyjskim”. Jury przyznało wyróżnienie za interesujący obraz powojennego Lwowa, za wspomnienia z czasów komunizmu i walki o zachowanie polskości oraz wiary przedstawiony na tle wydarzeń historycznych. Ilonie Lewandowskiej za tekst opublikowany w „Kurierze Wileńskim” pt. „Miałam szczęście urodzić się w wolnej Polsce”. (Gawęda o niepodległości). Jury przyznało wyróżnienie za ciekawe spojrzenie na temat konkursu i interesującą formę. Praca opowiada o życiu w przedwojennym Wilnie. Ilustrowana jest fragmentami kroniki gimnazjalnej, przechowywanej przez 80 lat. Lechowi Pilarskiemu za reportaż radiowy wyemitowany w polskim radiu Białystok „Trzeba się liczyć – po trochu”. Jury przyznało wyróżnienie za niezwykłe ujęcie tematu. Reportaż opowiada wprost o znaczeniu, jakie dla Polaków poza granicami mają wydarzenia historyczne.

 

 

Źródło: Senat RP