Spotkanie Marszałka Senatu z japońskimi parlamentarzystami.

O współpracy parlamentarnej, gospodarczej i kulturalnej między Polską a Japonią rozmawiał 15 stycznia 2019 r. marszałek Senatu Stanisław Karczewski z japońskimi parlamentarzystami.

Byli to: Fukushiro Nukagą członkiem Izby Reprezentantów Japonii, przewodniczącym Japońsko – Polskiej Grupy Parlamentarnej i delegacją japońskich parlamentarzystów. W spotkaniu wziął udział wicemarszałek Senatu Michał Seweryński, przewodniczący senackiej Grupy Polsko-Japońskiej.

Marszałek Karczewski podkreślił, że relacje polsko-japońskie są bardzo dobre. Zaznaczył, że Japonia jest jednym z największych polskich partnerów gospodarczych w Azji – zarówno pod względem wymiany handlowej, jak i inwestycji w Polsce. Dodał, że zależy nam na zwiększeniu polskiego eksportu do Japonii. Wyraził nadzieję, że przyczyni się do tego podpisana niedawno umowa o partnerstwie gospodarczym między obu państwami. Przypomniał, że w tym roku przypada setna rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między obu państwami. Dodał, że ważną rolę w stosunkach polsko-japońskich odgrywa współpraca parlamentarna. Podziękował przewodniczącym grup przyjaźni w obu parlamentach za budowanie przyjaźni między Polską i Japonią. Wyraził zadowolenie, że wicemarszałek Seweryński został odznaczony wysokim japońskim odznaczeniem za swoje zasługi na rzecz rozwoju relacji dwustronnych.

Fukushiro Nukaga pogratulował wicemarszałkowi Seweryńskiemu wysokiego odznaczenia japońskiego i podziękował za zasługi w budowaniu relacji polsko-japońskich. Przypomniał też, że oba państwa łączy umowa o partnerstwie strategicznym. Podkreślił, że Polskę i Japonię łączy także długa historia przyjaźni. Podkreślił, że Japonia jest zainteresowana rozwojem współpracy gospodarczej, bo Polska jest bramą do Unii Europejskiej. Dodał, że nadzieję na lepszą współpracę widzi w energetyce i technologiach cyfrowych. Zgodził się z marszałkiem, że kontakty międzyparlamentarne przyczyniają się do lepszych relacji między państwami.

Wicemarszałek Seweryński podkreślił, że senacka Grupa Polsko-Japońska jest liczna, co świadczy o zainteresowaniu parlamentarzystów relacjami z Japonią. Wskazał, że wielu senatorów w tej grupie działa na rzecz rozwoju współpracy naukowej między obu państwami. Wyraził nadzieję, że dzięki temu uda się nawiązać współpracę między instytucjami naukowymi polskimi i japońskimi. Wicemarszałek zaznaczył, że ta współpraca mogłaby dotyczyć m.in. biotechnologii. Marszałek Karczewski wskazał także na inne obszary współpracy polsko-japońskiej: kulturę, medycynę, turystykę. Marszałek wyraził przekonanie, że wizyta japońskich parlamentarzystów przyczyni się do wzmocnienia relacji polsko-japońskich.

 

 

Źródło: Senat RP