Kolędnicy Misyjni w Senacie.

W Senacie 16 stycznia 2019 r. uczniowie z Gliwic odegrali scenkę jasełkową przygotowaną w ramach akcji "Kolędnicy Misyjni" Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski podziękował dzieciom, ich opiekunom oraz organizatorom akcji za podtrzymywanie polskiej tradycji i zwracanie uwagi dorosłych na los dzieci w innych krajach.

„Dzieci to nasz skarb, o który musimy się troszczyć. Bardzo dziękuję, że same pamiętacie o waszych rówieśnikach mieszkających w odległych częściach świata” – powiedział marszałek Senatu. Stanisław Karczewski podkreślił, że ta inicjatywa nie tylko rozpowszechnia wśród Polaków wiedzę o potrzebujących dzieciach z biedniejszych rejonów, lecz także przypomina sens Świąt Bożego Narodzenia. Zaznaczył, że dzieci uczestniczące w akcji niosą świąteczną radość do domów, które odwiedzają w swoich parafiach. Są także ambasadorami polskości w krajach, do których dociera pomoc z Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.

"Kolędnicy Misyjni" to inicjatywa Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci. Uczestniczą w niej dzieci, które odwiedzają rodziny i osoby samotne w swojej parafii w okresie Bożego Narodzenia, przedstawiają scenki jasełkowe i śpiewają kolędy. Celem akcji jest niesienie radości świąt i dzielenie się wiarą, a także zwrócenie uwagi na sytuację najmłodszych w różnych krajach. Zbierane są także fundusze, które Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci przeznacza na realizację projektów dotyczących m.in. edukacji czy ochrony zdrowia. Tegoroczna akcja koncentruje się na pomocy dzieciom w Syrii i Libanie, które cierpią w wyniku głodu i niedożywienia, braku dostępu do szkół oraz odrzucenia społecznego ze względu na niepełnosprawność, pochodzenie etniczne czy sieroctwo. Od 1993 roku Kolędnicy Misyjni w Polsce pomagali dzieciom m.in. w Ugandzie, Pakistanie, Indiach, Sudanie Południowym, Demokratycznej Republice Konga, Tajlandii.

 

 

Źródło: Senat RP