Briefing Marszałka Senatu RP przed 71. posiedzeniem.

23 stycznia 2019 roku odbył się briefing prasowy Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego przed 71. posiedzeniem. Najważniejszym punktem obrad będzie ustawa budżetowa.

Marszałek poinformował, że wniosek Komisji Budżetu i Finansów Publicznych jest taki, by przyjąć ustawę budżetową bez poprawek. Poinformował również, że w ustawie jest przewidziane 100 mln zł dla Senatu z przeznaczeniem na opiekę nad Polonią. Marszałek Senatu RP zapewnił, że prace nad budżetem przebiegają w terminie, jest czas na dyskusję. W ocenie Marszałka Karczewskiego jest to budżet prospołeczny i prorozwojowy.

Stanisław Karczewski został zapytany o plany spotkania z prezydentem Rafałem Trzaskowskim w sprawie odbudowy Pałacu Saskiego. Odpowiedział, że nie otrzymał odpowiedzi na zaproszenie wystosowane do prezydenta z propozycją spotkania.

Stanisław Karczewski był jeszcze pytany o projekt ustawy o jawności wynagrodzeń w NBP, wypowiedzi Władysława Frasyniuka i ewentualne poprawki do budżetu.

Zapraszamy do obejrzenia całego briefingu prasowego Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego.

Video: Senat RP