Oficjalna wizyta na Słowacji.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski wraz z delegacją w dniach 28-29 stycznia 2019 r. przebywał z oficjalną wizytą na Słowacji, na zaproszenie przewodniczącego Rady Narodowej Słowacji Andreja Danko.

Rozmawiano o zacieśnianiu współpracy między parlamentami Polski i Słowacji i zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Marszałkowi towarzyszyli senatorowie Barbara Zdrojewska oraz Aleksander Szwed.

Wizyta delegacji Senatu w Bratysławie 29 stycznia 2019 r. rozpoczęła się od spotkania marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego z premierem Słowacji Peterem Pellegrinim. Marszałek Senatu wyraził zadowolenie z bardzo dobrego stanu relacji między krajami. Podkreślił, że dotyczy to zarówno relacji dwustronnych na szczeblu parlamentarnym, współpracy grup przyjaźni polsko-słowackiej w Sejmie oraz słowacko-polskiej w Radzie Narodowej, a także w formacie wielostronnym, jak choćby w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Marszałek Karczewski podkreślił, że bardzo wysoko ocenia obecną prezydencję Słowacji w V4. Szczególnie wzmacnianie wizerunku Grupy, jako konstruktywnego partnera dialogu na poziomie europejskim, prezentującego własne poglądy. Premier Słowacji Peter Pellegrini mówił, że pełnił funkcję przewodniczącego Rady Narodowej Słowacji, dlatego wie, jak ważna jest współpraca międzyparlamentarna. Podkreślił także wagę wymiaru handlowego współpracy między Polską i Słowacją. Rozmówcy pozytywnie ocenili współpracę transgraniczną w obrębie rozwoju infrastruktury transportowej, a także projekt połączenia gazowego między Polską a Słowacją.

Polska delegacja spotkała się następnie z przewodniczącym Rady Narodowej Słowacji Andrejem Danko. Potwierdzona została chęć podpisania porozumienia dotyczącego ścisłej współpracy między parlamentami Polski i Słowacji. „Po powrocie do kraju będę rozmawiał z marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim, aby podpisanie tej deklaracji nastąpiło możliwie jak najszybciej” – zapewnił marszałek Senatu. Zaproponował, aby nastąpiło to w Zakopanem na przełomie lutego i marca br. Zdaniem marszałka spotkanie będzie okazją, nie tylko do wzmocnienia współpracy parlamentarnej, lecz także regionalnej. Dlatego zaproponował, aby uczestniczyli w nim przedstawiciele władz samorządowych Zakopanego i Popradu, a także minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński i wicepremier Słowacji Richard Raši. "Bardzo się cieszę, że będę mógł podpisać deklarację o wzmocnionej współpracy między Radą Narodową Słowacji a Senatem i Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej. Stosunki między Słowacją a Polską już są najlepsze w historii” – podsumował przewodniczący Danko.

W trakcie spotkania rozmawiano także o zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego. „Jestem przekonany, że tegoroczne wybory do Europarlamentu będą bardzo ważne. Szczególnie w kontekście wyzwań, przed którymi stoi Wspólnota, jak choćby brexit czy degradacja wizerunku Unii wśród obywateli” – zaznaczył Andriej Danko. Jego zdaniem ważne będzie także, kto obejmie stanowisko szefa Parlamentu Europejskiego i czy będzie potrafił wprowadzić nowy mechanizm wymiany informacji między Parlamentem Europejskim a parlamentami narodowymi. W jego ocenie, problemy komunikacyjne na tej linii doprowadziły do braku porozumienia w wielu sprawach. Zaznaczył, że wyrazem kryzysu zaufania słowackich obywateli do unijnych instytucji była bardzo niska frekwencja w poprzednich wyborach, która wyniosła zaledwie 12%. „Zgadzam się, że wybory w maju będą bardzo ważne dla nas wszystkich. To, o czym mówimy wynika z ogromnego dystansu, jaki dzieli struktury Unii Europejskiej od obywateli” – ocenił marszałek Senatu. Podkreślił, że z jednej strony jest bardzo duże, około 80%, poparcie Polaków dla członkostwa we Wspólnocie, a z drugiej udział w wyborach europejskich ma najsłabszą frekwencję spośród wszystkich przeprowadzanych w kraju wyborów. „Zadaniem nas – parlamentarzystów, jest przybliżyć Unię Europejską obywatelom” – powiedział Stanisław Karczewski.

Następnie marszałek Senatu wziął udział w uroczystym otwarciu, pierwszej w tym roku, sesji Rady Narodowej Słowacji.

Wizyta na Słowacji była także okazją do spotkania marszałka Senatu i senatorów z przedstawicielami Polonii. W ambasadzie Polski w Bratysławie marszałek spotkał się z przedstawicielami funkcjonujących w tym kraju organizacji polonijnych. „Dziękuję za aktywność i pracę na rzecz budowania wspólnoty polonijnej na Słowacji. Senat wspierał i dalej będzie wspierał Polonię. To wielka szansa i nasze zobowiązanie” – powiedział marszałek Karczewski. Mówił, że liczy na kolejne inicjatywy, nie tylko kulturalne – promujące Polskę, lecz także oświatowe. Marszałek podkreślił, że organizacje polonijne w różnych częściach świata zawsze podkreślają potrzebę wspierania nauczania języka polskiego i przekazywania wiedzy, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży mieszkających poza granicami.

Szacuje się, że na terenie Słowacji mieszka ponad 4 tys. osób pochodzenia polskiego. Pod względem liczebności to ósma grupa narodowościowa w tym kraju. Z uwagi na duże rozproszenie Polonii na terytorium kraju nauczanie języka polskiego w ramach systemu oświaty nie jest prowadzone. Istotną rolę w nauczaniu języka i przekazywaniu wiedzy o Polsce odgrywa Szkolny Punkt Konsultacyjny przy polskiej ambasadzie. Na Słowacji działa także jedna szkółka polonijna, w Nitrze. Najstarszą organizacją polonijną jest Klub Polski – Stowarzyszenie Polaków i ich Przyjaciół na Słowacji, które liczy około 500 członków. Klub Polski od ponad 23 lat wydaje miesięcznik Monitor Polonijny. Druga duża organizacja polonijna to, powstałe w 2006 roku w Żylinie, Stowarzyszenie Społeczne Polonus. Przynależy do niego około 150 osób.

Wizytę w Bratysławie (28 bm.) poprzedziło spotkanie delegacji Senatu z przewodniczącym Rady Narodowej w Tatrzańskiej Łomnicy.

 

 

Źródło: Senat RP