Uroczystości upamietniające Żołnierzy Wyklętych w Goszczynie".

Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski 10 marca 2019 roku wziął udział w patriotycznych uroczystościach w Goszczynie upamiętniających Żołnierzy Wyklętych.

W uroczystościach udział wzięli m.in.: kombatanci, minister Marek Suskiego Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, poseł do Parlamentu Europejskiego Zbigniew Kuźmiuk, Dariusz Bąk Poseł na Sejm RP, Bartłomiej Kowalczyk wicestarosta powiatu białobrzeskiego, ppłk Piotr Janicki zastępca dowódcy 1. Orel, władze samorządowe, przedstawiciele służb mundurowych, uczniowie, dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych, nauczyciele i młodzież, mieszkańcy Goszczyna i okolic.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w intencji Żołnierzy Niezłomnych w kościele pw. św. Michała Archanioła w Goszczynie.

Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski w swoim przemówieniu podkreślił konieczność dbania o pamięć osób walczących w antykomunistycznym podziemiu o prawdziwie wolną Polskę, o ludziach, którzy byli mordowani i chowani w bezimiennych grobach.

Druga część uroczystości odbyła się pod pomnikiem upamiętniającym uczestników walk o niepodległość Polski w latach 1948 – 1956.

Podniosły charakter uroczystości nadała wojskowa asysta honorowa zapewniona przez 1. Grójecki Ośrodek Radioelektroniczny.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego odczytany został Apel Pamięci z przywołaniem Bohaterów powojennego powstania antykomunistycznego oraz komendantów Armii Krajowej, dowódców organizacji NIE oraz prezesów zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Przywołano również mieszkańców ziemi grójeckiej biorących udział walkach, w tym działających w założonej w 1948 roku Polskiej Szturmówce Chłopskiej tj.: Henryka Bąka ps. „Burza” założyciela PSCh, działacza opozycyjnego w okresie PRL i wicemarszałka Sejmu I kadencji wraz z zastępcami Wacławem Młodzianko i Hermanem Dąbrowskim oraz Stefana Pietrusińskiego ps. „Rysiek” (zm. 15 kwietnia 1953 w komunistycznym więzieniu na Mokotowie w Warszawie) i Michała Prusia ps. „Michałek”, zamordowanego w lutym 1945 przez funkcjonariuszy UB.

Kompania honorowa 1. Orel oddała salwę honorową, a delegacje złożyły wieńce. Zapalono również symboliczny znicz.

Po zakończeniu części oficjalnej zgromadzeni goście i mieszkańcy zostali zaproszeni do obejrzenia wystawy poświęconej Żołnierzom Niezłomnym oraz spróbowania tradycyjnej wojskowej grochówki.