Wystawa „Profesor Andrzej Stelmachowski – marszałek Senatu I kadencji”.

„Andrzej Stelmachowski to wielki Polak i patriota. Angażował się w działalność polityczną, naukową i polonijną” – mówił marszałek Stanisław Karczewski,

otwierając w Senacie 11 kwietnia 2019 r. wystawę „Profesor Andrzej Stelmachowski – marszałek Senatu I kadencji”. „Jako marszałek wyznaczył kierunki działania Senatu na rzecz Polonii i Polaków za granicą. Zależało mu, aby współpraca z Polonią była zinstytucjonalizowana i skuteczna” – podkreślił marszałek Stanisław Karczewski. Zapewnił, że Senat wypełnia w tym zakresie testament swojego marszałka.

W uroczystości otwarcia wystawy wzięli udział m.in. rodzina Andrzeja Stelmachowskiego i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w podwileńskich Trokach Starych.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński w liście wystosowanym z tej okazji napisał, że dzięki wielkiej mądrości, pracowitości i wierności chrześcijańskim zasadom Andrzej Stelmachowski osiągnął to, co dziś podziwiamy, co jest dla nas wzorem. „Nigdy nie zszedł z drogi prawdy i sprawiedliwości społecznej, troski o każdego mieszkańca Polski i Polaków poza granicami, szczególnie tych na Wschodzie” – podkreślił.

„Profesor Andrzej Stelmachowski zostawił niezatarty ślad w naszych zmaganiach o wolność” – napisał prezes PiS Jarosław Kaczyński w liście, który odczytała wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek.

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Bonisławski podkreślił, że dla Andrzeja Stelmachowskiego celem działań była praca na rzecz polskości i podnoszenia rangi Polonii.

Stanisław Stelmachowski, wspominając swojego ojca, podkreślił, że bycie marszałkiem Senatu ojciec traktował jak misję. „Senatorowie I kadencji przebudowywali naszą rzeczywistość. To był ogromny wysiłek i odpowiedzialność” – zaznaczył.

Na wystawie, przygotowanej przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, zaprezentowano liczne zdjęcia dokumentujące życie i pracę zawodową Andrzeja Stelmachowskiego, prawnika, marszałka Senatu I kadencji, wieloletniego prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, doradcy prezydenta RP ds. Polonii.

 

 

Źródło: Senat RP