Briefing Marszałka Senatu RP przed 78. posiedzeniem.

8 maja 2019 roku rozpoczęło się 78 posiedzenie Senatu RP. Przed obradami odbył się briefing prasowy Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego.

Izba zajmie się między innymi ustawą o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) rozszerzającą program „Rodzina 500+” na wszystkie dzieci do 18 lat, w tym jedynaków, bez względu na dochody rodziny, ustawą o narodowej strategii onkologicznej, ustawą zmieniającą ustawę o Karcie Polaka.

Marszałek Senatu RP w odpowiedzi na zatrzymanie Elżbiety Podleśnej powiedział, że z oburzeniem przyjął informację o zbezczeszczeniu ikony katolików, dodał, że każdy jest równy wobec prawa i działania policji były uzasadnione. Przywołał art. 196 kodeksu karnego, który mówi o obrazie uczuć religijnych.

W odpowiedzi na doniesienia, że nie pozwolono na powiedzenie klepsydry po śmierci prof. Karola Modzelewskiego w Senacie powiedział, że nikt do władz Senatu nie zwracał się z taką prośbą. Dodał, że sam umieścił stosowny nekrolog w prasie.
Następnie zaapelował do Związku Nauczycielstwa Polskiego, by podjąć debatę przy okrągłym stole. Kolejne posiedzenie odbędzie się 10 maja. W ocenie Stanisława Karczewskiego wiele grup zawodowych zarabia za mało i to musi się zmienić.

Marszałek Senatu został zapytany o niedawną wizytę we Włoszech. Poinformował, że wizyta była poświęcona Polonii tam mieszkającej, dodał, że rozmawiał z przewodniczącą włoskiego Senatu.

Na zakończenie został poproszony o skomentowanie obywatelskiego projektu ustawy tzw. „Szczepimy, bo myślimy”, który zakłada, że samorządy mogłyby wprowadzić dodatkowe punkty za szczepienia przy przyjęciu dzieci do przedszkoli i szkół. Stanisław Karczewski powiedział, że jest zwolennikiem szczepień, dlatego będzie popierał wszystkie projekty, które do tego zachęcają.

Zapraszamy do obejrzenia całego briefingu prasowego Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego.

Video: Senat RP