Odsłonięcie pomnika pierwszego nuncjusza apostolskiego w II RP.

Marszałek Seantu RP Stanisław Karczewski 6 czerwca 2019 roku uczestniczył w odsłonięciu pomnika abp. Achillesa Rattiego.

„Uczestniczymy dziś w niezwykłej uroczystości. Narody stawiają pomniki swym bohaterom, nigdy jednak nie zdarzyło się, by jakiś naród wynosił na cokół Ojca Świętego nie tylko za jego zasługi dla Kościoła powszechnego, nie tylko za jego pobożność i posługę apostolską, ale także za jego zasługi dla tego narodu” – powiedział marszałek Stanisław Karczewski 6 czerwca 2019 r., podczas uroczystości odsłonięcia przed Nuncjaturą Apostolską w Warszawie pomnika abp. Achillesa Rattiego, od 6 czerwca 1919 r. nuncjusza apostolskiego w odrodzonej Polsce, późniejszego papieża Piusa XI. Marszałek Senatu przypomniał, że ks. prałat Achilles Ratti został mianowany przez papieża Benedykta XV w 1918 r. XV wizytatorem apostolskim w Polsce i na Litwie, a sakry biskupiej udzielił mu 28 października 1919 r. w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie abp metropolita warszawski Aleksander Kakowski.

Marszałek Stanisław Karczewski podkreślił, że abp Achilles Ratti zapisał się trwale w naszej pamięci. „Był człowiekiem mężnym. Zaświadczył o tym m.in. w sierpniu 1920 r., gdy jako nuncjusz Stolicy Apostolskiej pozostał w Warszawie, do której zbliżały się bolszewickie hordy Lenina i Trockiego (...) Pozostał, choć przecież wiedział, jaki był stosunek bolszewików do księży. Pozostał, choć mając gruntowne wykształcenie historyczne, mógł z łatwością wyobrazić sobie, co będzie się działo w mieście zdobywanym przez sowiecka armię Na takie męstwo spośród członków ówczesnego korpusu dyplomatycznego, akredytowanych w stolicy zagrożonej Rzeczypospolitej, zdobyło się tylko 2 ludzi – właśnie abp Achille Ratti i przedstawiciel Turcji” – mówił marszałek Senatu. „Tym czynem właśnie zasłużył sobie na pomnik, który dziś odsłaniamy – powiedział.

W opinii substytuta w Sekretariacie Stanu abp. Edgara Peña Parra decyzja papieża Benedykta XV o mianowaniu ks. prałata Achillesa Rattiego wizytatorem apostolskim w Polsce była opatrznościowa. W ten sposób mógł on poznać z bliska dramatyczne losy Europy Wschodniej, poczuć wielkie pragnienie wolności narodu polskiego. To trosce ks. Rattiego należy przypisać przyspieszenie procesu formalnego uznania II RP przez Stolicę Apostolską. Jak podkreślił abp. Edgar Peña Parr, przyjaźń wobec Polaków i szacunek dla ich wartości duchowych nosił nawet, gdy został papieżem, czego wyraz dał, przyozdabiając kaplicę w Castel Gandolfo 2 freskami Jana Rosena, przedstawiającymi obronę Jasnej Góry i cud nad Wisłą.

Podczas uroczystości abp Edgar Peña Parr poświęcił także mozaikę „Ukrzyżowanie i chwała świętych” w kaplicy nuncjatury – wotum stulecia z okazji 100. rocznicy przywrócenia stosunków dyplomatycznych między Polską i Stolicą Apostolską. Jak podkreślił, umieszczone na niej portrety świętych wyznawców i męczenników urodzonych na polskiej ziemi są znakami historii polskiego ludu od początku związanej z historią Kościoła katolickiego. Wskazują również na najgłębszy sens służby dyplomatycznej przedstawicieli Stolicy Apostolskiej w kraju chrześcijańskim: dawać świadectwo o Chrystusie z zaangażowaniem i świętością.

 

 

Źródło: Senat RP