Briefing Marszałka Senatu RP przed 82. posiedzeniem.

10 lipca 2019 roku przed 82. posiedzeniem Senatu RP odbył się briefing prasowy marszałka Stanisława Karczewskiego.

Marszałek poinformował o planowanym przebiegu obrad. Izba zajmie się miedzy innymi ustawą o zmianie ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej, ustawą o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Poinformował również o planowanym otwarciu wystawy pt. „Potencjał rzeki Wisły w kontekście gospodarczym, społecznym i środowiskowym”.

Marszałek Karczewski został zapytany o dostępność leków w aptekach. Odpowiedział, że jest w stałym kontakcie z ministrem zdrowia, braki niektórych leków dotyczyły nie tylko Polski, w tej chwili leki już są dostarczane do aptek i ten problem powinien być zakończony. Ministerstwo wprowadza infolinię, gdzie pacjenci mogą się dowiedzieć gdzie można zakupić interesujących ich lek. Marszałek przypomniał, że rząd aktywnie walczy z mafiami lekowymi.

Stanisław Karczewski odnosząc się do pytania o 500+ dla niepełnosprawnych wyraził zadowolenie, że rząd przyjął projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które ma dotyczyć około 500 tys. osób.

Marszałek Karczewski w odpowiedzi na pytanie o miejsca w szkołach ponadpodstawowych powiedział, że za organizacja i przygotowanie reformy zależy od samorządów. Reforma była zapowiadana od 2014 roku. Marszałek zauważył, że są to przejściowe kłopoty, które nie powinny przysłonić całości efektu ważnej reformy.

Zapraszamy do obejrzenia całego briefingu prasowego Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego.

Video: Senat RP