Spotkanie z ambasadorem Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

21 sierpnia 2019 r. z okazji rozpoczęcia misji dyplomatycznej w Polsce wizytę kurtuazyjną marszałkowi Stanisławowi Karczewskiemu złożył ambasador Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abdulrahim Yousif Mohamed Saleh Alawadhi.

W rozmowie potwierdzono dobre relacje między obu krajami. Ambasador Zjednoczonych Emiratów Arabskich wyraził nadzieję na dalszą intensyfikację relacji politycznych, gospodarczych, kulturalnych, militarnych i turystycznych. Marszałek Senatu potwierdził niezmienną otwartość Polski na współpracę z tym krajem. Jak powiedział, rozwój współpracy parlamentarnej będzie podstawą do rozszerzania współdziałania na inne dziedziny.

Odnosząc się do międzynarodowego szczytu, poświęconego bezpieczeństwu na Bliskim Wschodzie, który odbył się w Warszawie w lutym 2019 r., i rozpoczęcia „procesu warszawskiego”, ambasador Abdulrahim Yousif Mohamed Saleh Alawadhi stwierdził, że władze jego kraju wysoko oceniają wkład Polski w dialog na Bliskim Wschodzie.

Poruszono również temat zbliżających się i w Polsce, i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wyborów parlamentarnych. Ambasador przybliżył marszałkowi historię, funkcjonującego od 1972 r., parlamentu jego kraju. Do niedawna parlamentarzyści byli mianowani, a od 10 lat są wybierani. W ostatniej kadencji odsetek kobiet zasiadających w emirackim parlamencie był jednym z najwyższych w świecie (26%). Przed wyborami w październiku 2019 r. prawo wyborcze zostało zmienione i przewiduje wybór po 50% kobiet i mężczyzn. Ambasador wspomniał też o Polsko-Emirackiej Grupie Parlamentarnej, która działała w ubiegłych kadencjach, ale nie została reaktywowana w bieżącej. Marszałek zapowiedział swoje poparcie dla wznowienia jej działalności w następnej się kadencji Senatu.

Pogratulował również Zjednoczonym Emiratom Arabskim organizacji w 2020 r. EXPO. Ambasador podziękował za polskie wsparcie kandydatury jego kraju.

Marszałek Stanisław Karczewski życzył ambasadorowi owocnej misji i wyraził nadzieję na rozwój emiracko-polskich relacji.

Źródło: Senat RP