Spotkanie z polonijną młodzieżą w Bielsku Białej i Cieszynie.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski odwiedził 21 sierpnia 2019 roku dzieci i ich opiekunów z Żytomierza i Kijowa, przebywających na kolonii polonijnej w Jubileuszowym Ośrodku Caritas w Bielsku-Białej-Lipniku.

Prawie setka dzieci i młodzieży z Ukrainy, mających polskie korzenie, przebywała na dwóch turnusach w bielskim Lipniku. Od 31 lipca do 13 sierpnia była to grupa 45 osób - głównie nastolatków z Kijowa, a od 15 do 28 sierpnia - wakacje spędzają tu dzieci w wieku od 7 do 11 lat - przede wszystkim z rzymskokatolickich parafii: św. Wacława w Żytomierzu i Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Kijowie. Ale były też dzieci z innych Kościołów.

- Kolonie współfinansuje kancelaria Senatu RP, Caritas Polska, a w naszym mieście także Urząd Miasta Bielsko-Biała. My współorganizujemy ten czas naszym gościom - mówi Dawid Jeziorek z Caritas Bielsko-Żywieckiej. - Dzieci pochodzą z rodzin o polskich korzeniach, najczęściej są związane z parafiami, z którymi współpracuje Caritas. Większość dzieci mówi tylko po ukraińsku. Tutaj mają okazję, żeby przypomnieć sobie język przodków lub w ogóle zacząć się go uczyć. Senat RP jest opiekunem Polonii zagranicznej, stąd też dzisiejsza wizyta marszałka u nas.

Wraz ze Stanisławem Karczewskim dzieci odwiedzili: senator Andrzej Kamiński, ks. Robert Kurpios - dyrektor Bielsko-Żywieckiej Caritas i Szczepan Wojtasik, bielski radny.

Ks. Kurpios dziękował Kancelarii Senatu za pomoc w zorganizowaniu kolonii, a tym samym - umożliwieniu dzieciom kontaktu z językiem i kulturą polską.

Marszałek Karczewski przypomniał, że kancelaria organizuje wypoczynek, naukę, obozy wakacyjne dla dzieci i młodzieży o polskich korzeniach nie tylko zza wschodniej granicy, ale i wielu części świata. - Niezwykle cenimy sobie tę formę ich kontaktu z Polską. Można powiedzieć, że to jest taka żywa lekcji polskości, języka polskiego, historii Polski, tradycji - mówił S. Karczewski. - Poznajecie tutaj piękne i wspaniałe miejsca Polski. Bardzo często młodzież mówi, że zakochuje się w Polsce i ta miłość trwa. Później jest kontynuowana - młodzi ludzie przyjeżdżają do nas wykorzystywać znajomość języka polskiego, uczą się na naszych uczelniach. Dlatego bardzo zachęcamy - mamy bardzo dużo dobrych uczelni, które stoją otworem, czekają na młodzież - również młodzież z Ukrainy.

Marszałek poprosił dzieci, by przekazały podziękowania i pozdrowienia swoim najbliższym, życzył, by nie zapominały o swoich polskich korzeniach i kultywowały polskie tradycje, naukę języka polskiego.

Dzieci zaprezentowały gościom polskie i ukraińskie piosenki, zatańczyły "Trojaka", podarowały im swoje upominki i także otrzymały prezenty - m.in. piłki do gier zespołowych.

Podczas dwutygodniowych kolonii dzieci zwiedziły Bielsko-Białą, korzystały z basenu, wyjeżdżały do Krakowa, Wadowic, Łagiewnik, były w górach. Codziennie uczestniczą w lekcjach języka polskiego, bawią się na boiskach przy ośrodku Caritas i pobliskim domu sióstr szkolnych de Notre Dame.

Źródło: bielsko-żywiecki gosc.pl

Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, w ramach odbywającej się w Cieszynie letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej, prowadzi projekt pt. „Historyczne ścieżki i muzyczne tropy – obóz edukacyjny dla młodzieży polonijnej”. W czwartek 22 sierpnia 2019 roku uczestnicy tego przedsięwzięcia spotkali się z marszałkiem Senatu RP Stanisławem Karczewskim oraz JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Andrzejem Kowalczykiem.

Projekt skierowany jest do młodzieży polonijnej oraz osób zainteresowanych wiedzą o Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem treści związanych z polską historią, ważnymi i przełomowymi dla Polaków wydarzeniami, w tym powstaniami śląskimi i II wojną światową, a także z wcześniejszymi okresami w historii i ich wpływem na tworzenie dóbr polskiej kultury. Ważnymi punktami skupiającymi niektóre wydarzenia są przypadające w tym roku rocznice: 100-lecie urodzin Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, 200-lecie urodzin Stanisława Moniuszki i 100-lecie powstań śląskich.

Do udziału w zajęciach polonistycznych zostały zaproszone osoby z 36 krajów, m.in. z Argentyny, Białorusi, Brazylii, Chin, Gruzji, Japonii, Kazachstanu, Mołdawii, Rosji, Ukrainy oraz USA – w tym 80 stypendystów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, 20 osób zaproszonych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej na kurs lektorski, 45 licealistów, studentów oraz osób starszych aktywnie działających na rzecz polskości w miejscach zamieszkania, a także osoby uczestniczące w wymianach bilateralnych Uniwersytetu Śląskiego z zagranicznymi partnerami.

Udział w projekcie pozwala uczestnikom pogłębić wiedzę na temat Polski, jej historii i wpływie dawnych wydarzeń na współczesność, a także podnieść umiejętności posługiwania się językiem polskim. Jednym z ważnych aspektów pobytu jest również integracja z polskimi studentami, licealistami i dziećmi, którzy w ramach wolontariatu regularnie uczestniczą w językowych zajęciach tandemowych oraz wspólnie przygotowują imprezy kulturalne i sportowe, a także konkursy. Różne aktywności proponowane uczestnikom wzmacniają poczucie więzi z Polską, rozwijają refleksję nad własną tożsamością i zróżnicowaniami kulturowymi, jak również pozwalają kształtować postawy wzajemnej tolerancji.

Projekt „Historyczne ścieżki i muzyczne tropy – obóz edukacyjny dla młodzieży polonijnej” współfinansowany jest w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku.

Źródło: us.edu.pl