80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Uroczystości na Westerplatte.

Z udziałem m.in. marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego i premiera Mateusza Morawieckiego rozpoczęły się nad ranem, 1 września 2019 r., na Westerplatte obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

W uroczystościach uczestniczyli także przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, parlamentu - w tym wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, rządu, władze samorządowe z Polski i zagranicy, delegacja Komisji Europejskiej z jej wiceprzewodniczącym Fransem Timmermansem na czele, duchowieństwo, weterani i kombatanci, rodziny Westerplatczyków oraz żołnierze i harcerze.

"Westerplatte to miejsce symboliczne, symboliczne w wymiarze ogólnopolskim, europejskim, światowym. Ogólnoludzkim! Nie ma kontynentu, którego nie dotknęłaby ta straszliwa wojna, która zaczęła się napaścią Niemiec na Polskę. Nie wszystkie rany zabliźniły się. W Polsce, szczególnie dotkniętej stratami, bólem i cierpieniem, nadal zmagamy się z wojenną traumą" - powiedział w swoim przemówieniu marszałek Senatu. "Na skutek II wojny światowej, Polacy utracili wolność, ponieśli ogromne straty materialne, doświadczyli niewyobrażalnych cierpień i okrucieństw, przesiedleń, wywózek, wynaradawiania dzieci odebranych przemocą. Najgorsze jednak, co nas spotkało, to śmierć sześciu milionów naszych obywateli, a nadto zniszczenie wielu miast, wsi i całkowite zburzenie stolicy, a po wojnie –znalezienie się w sowieckiej strefie wpływów, co wiązało się z dalszymi prześladowaniami. Żadne słowa nie zrównoważą tych strat" - dodał Stanisław Karczewski. Swoje przemówienie marszałek Senatu zakończył słowami: "Będziemy upamiętniać naszych bohaterów, a z ich ofiary czerpać siły do budowy wolnej, silnej, bogatej i sprawiedliwej Polski!" i zacytował fragment wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego "Niebo Ci otworzę".

Tuż przed rozpoczęciem oficjalnych uroczystości marszałek Senatu Stanisław Karczewski, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, premier Mateusz Morawiecki wraz z przedstawicielami rządu i samorządu, oddali hołd żołnierzom poległym w czasie walk o Westerplatte. Ich groby znajdują się na pobliskim Cmentarzu Poległych Żołnierzy Wojska Polskiego - Obrońców Westerplatte.

Po uroczystości nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego pod "Muzeum Westerplatte i Wojny 1939".

1 września 1939 roku o godz. 4.40 Niemcy zaatakowały Wieluń, miasto na ówczesnej zachodniej granicy Polski. Pięc minut później, cumujący w Gdańsku niemiecki pancernik "Schleswig-Holstein" ostrzelał polską placówkę wojskową na Westerplatte. Atak nazistowskich Niemiec na Polskę był początkiem trwającej blisko sześć lat II wojny światowej.

 

 

Źródło: Senat RP