Forum Ekonomiczne w Krynicy.

Bezpieczeństwo, rozwój i współpraca są najważniejsze nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy – mówił marszałek Stanisław Karczewski podczas sesji XXIX Forum Ekonomicznego „Europa w obliczu globalnej rywalizacji” 4 września 2019 r. w Krynicy.

Jak podkreślił marszałek, Polska rozwija się niezwykle dynamicznie, o czym świadczy wzrost gospodarczy w wysokości powyżej 4% PKB. Zwrócił też uwagę, że na programy społeczne w 2016 r. przeznaczano 2%, a obecnie 4% PKB. „Doganiamy Europę i jednocześnie jesteśmy jej kołem zamachowym” – zaznaczył marszałek Senatu. „Dlatego jesteśmy przeciwni Europie dwóch prędkości” – dodał. Odnosząc się do rywalizacji Stanów Zjednoczonych i Chin, opowiedział się za dialogiem i współpracą Europy z obydwoma krajami. „Nie możemy być samotną wyspą” – przekonywał.

Z opinią tą zgodził się przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Luca Jahier. Jak mówił, „Chin nie da się uniknąć, bo stają się największym graczem na arenie międzynarodowej, więc lepiej z nimi współpracować”. Zdaniem przewodniczącego należy przygotować strategię wobec Chin jako jednocześnie i konkurenta, i partnera. „Europa musi uwzględnić scenariusz międzynarodowego konfliktu z silnym elementem ekonomicznym” – przekonywał. Jego zdaniem Komisja Europejska powinna na nowo zdefiniować czym jest suwerenność Europy i określić jak jej bronić. „Potrzebujemy większej integralności, wewnętrznego rynku europejskiego, a także określenia polityki wobec szybko rozwijającego się rynku, jakim jest Afryka” – mówił przewodniczący Luca Jahier.

„Europa powinna być silna i konkurencyjna w dobie rywalizacji Stanów Zjednoczonych i Chin” – przekonywał minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjártó. W tym kontekście mówił m.in. o konkurencyjności państw Unii Europejskiej, ochronie granic i wartości chrześcijańskich czy sprawiedliwym podziale funduszy strukturalnych. „Silne państwa członkowskie Unii, to silna Europa” – podkreślił.

W opinii ministra gospodarki Litwy Virginijusa Sinkevičiusa Unia Europejska potrzebuje reformy strukturalnej, większego zaufania w wymianie handlowej, naruszonego przez brexit i właściwego wykorzystania szans. Zwrócił uwagę, że Chiny wykorzystują każdą możliwość, aby wejść na rynek europejski. „Przed Europą jeszcze wiele możliwości. Powinniśmy inwestować w najnowsze technologie” – podkreślił.

Prezes BP Europe Peter Mather apelował o to, aby rządy państw członkowskich Unii Europejskiej zachęcały przedsiębiorców do inwestowania poza Europą, a nie obciążały ich przepisami utrudniającymi działalność.

Tego dnia marszałek Stanisław Karczewski, który jest z zawodu lekarzem, był moderatorem panelu „Inwestycja a nie koszt – jak i dlaczego zwiększać nakłady na ochronę zdrowia”, organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Uczestnicy debaty zgodzili się, że warto i trzeba inwestować w ochronę zdrowia, nie tylko w zakresie służby zdrowia, lecz także np.w kondycję zdrowotną Polaków. Marszałek Stanisław Karczewski podkreślił znaczenie edukacji. Jego zdaniem niezbędne jest budowanie świadomości na temat zdrowego trybu życia już od najmłodszych lat. Jako przykład podał rosnący poziom otyłości wśród dzieci, z którym bez odpowiedniej edukacji i profilaktyki nie da się walczyć.

„Inwestycja w zdrowie jest znakiem tej kadencji, tego parlamentu, tego rządu. Podjęliśmy decyzję, że w służbie zdrowia nie może być tak, jak było przez lata” – powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. Zaznaczył, że naprawa wieloletnich zaniedbań wymaga nie tylko zwiększenia nakładów, ale i czasu, aby ten niedoinwestowany obszar usprawnić poprzez rozwój kadr, dostęp do nowoczesnych terapii, zmniejszenie kolejek do lekarzy specjalistów czy poprawę standardu świadczonych usług. Zwrócił uwagę, że opracowano wytyczne dotyczące właściwego żywienia kobiet na oddziałach położniczych, wprowadzono w wielu szpitalach porady dietetyków, a także zwiększono o 100% wysokość środków na posiłki.

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski wskazał na znaczenie jakości produktów żywnościowych dla zdrowia. Dlatego standardy produkcji żywności w rolnictwie i inwestycje w tym obszarze odgrywają, jego zdaniem, dużą rolę. Z kolei na wpływ środowiska naturalnego zwrócił uwagę minister środowiska Henryk Kowalczyk. Mówił także o bezpośrednim wpływie inwestycji środowiskowych na samą służbę zdrowia. Termomodernizacja szpitali przyczynia się do zmniejszenia kosztów ogrzewania, a zaoszczędzone środki można przeznaczyć na leczenie. Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński podkreślił, że wydatki na służbę zdrowia należy traktować jako wydatki rozwojowe. Wpływają one nie tylko na poprawę opieki zdrowotnej, lecz także na rozwój gospodarki.

W ramach spotkań bilateralnych marszałek Stanisław Karczewski rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych i handlu Węgier Péterem Szijjártó. Tematem spotkania był dalszy rozwój relacji między obu krajami. Marszałek Senatu wyraził zadowolenie, że bardzo dobry poziom wzajemnych stosunków na poziomie współpracy parlamentarnej i gospodarczej przekłada się także na poziom indywidualny obywateli. Widać to po wzroście ruchu turystycznego, Polacy i Węgrzy chętnie wybierają swoje kraje jako cele krótkoterminowych wyjazdów oraz coraz częściej jako destynację wakacyjną.

Marszałek Stanisław Karczewski rozmawiał także z wicepremier Bułgarii Marianą Nikolovą. Zapewnił, że Polska wspiera i nadal będzie wspierać dążenia Bułgarii do przystąpienia do strefy Schengen oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD. „Cieszę się, że Polskę i Bułgarię łączą doskonałe stosunki” – powiedziała wicepremier Nikolova. Przypomniała, że w zeszłym roku przypadała 100. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych. Wyraziła także zadowolenie ze wzrostu współpracy w zakresie turystyki. Marszałek Senatu przyznał, że Bułgaria jest na nowo odkrywana przez polskich turystów. Zauważył jednak, że potencjał współpracy gospodarczej między oboma krajami nie jest jeszcze w pełny wykorzystany. Poziom wymiany handlowej jest, jego zdaniem, stosunkowo niski. Wicepremier Byłgarii przyznała, że również widzi ogromne możliwości do poprawy współpracy w tym zakresie.

 

 

Źródło: Senat RP